Aktualności

wybory delegatów kadencja 2023-2028

WYBORY NA KADENCJĘ 2023 – 2028

Koleżanki i koledzy,

1 – 2 marca 2023 roku odbyło się sprawozdawczo - wyborcze zakładowe zebranie delegatów (ZZD) Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. Podczas zebrania ustępująca Komisja Zakładowa zdała sprawozdanie z mijającej kadencji. W kolejnej części zostały przeprowadzone wybory na poszczególne funkcje związkowe podczas których w wyniku głosowań tajnych zostali wybrani:

Zbigniew Adamczak – Przewodniczący Komisji Zakładowej

 

Członkowie Komisji Zakładowej 

Paweł Barłóg

 Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji Zakładowej

Tomasz Bartoszek

 Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik Komisji Zakładowej

Paweł Marciniak

 członek Komisji Zakładowej

Paweł Musielak

 członek Komisji Zakładowej

Remigiusz Jagła

 członek Komisji Zakładowej

Sławomir Nowak

 członek Komisji Zakładowej

 

Członkowie Zakładowej Komisji Rewizyjnej

Marta Stachowiak

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jakub Błaszczyk

 zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Artur Kukliński

 członek Komisji Rewizyjnej

Marcin Menclewicz

 członek Komisji Rewizyjnej

Jakub Radziszewski

 członek Komisji Rewizyjnej

 

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Zbigniew Adamczak

Paweł Barłóg

Tomasz Bartoszek

Paweł Musielak

Sławomir Nowak

Łukasz Piętka

 

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”

Zbigniew Adamczak

Paweł Barłóg

Tomasz Bartoszek

Paweł Gruszczyński

Sławomir Nowak

 

Wszystkim kolegom gratulujemy wyboru i życzymy owocnych działań na rzecz NSZZ ‘Solidarność”, jednocześnie dziękujemy ustępującym członkom Komisji Zakładowej Tomaszowi Wenskiemu i Piotrowi Woźniakowi.