Informacja po spotkaniu z Pracodawcą w dniu 19.06.2019

włącz .

W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie członków Komisji Zakładowej z pracodawcą.
Na spotkaniu poruszone zostały tematy dotyczące:

Realizacji wykonania planu w miesiącach maj i czerwiec.

Wykonanie planu w 100% w miesiącach gdy temperatura na dworze przekracza ponad 30⁰C jest bardzo ciężkie i wymagające dużego wysiłku wszystkich pracowników. Niestety, pomimo dużego zaangażowania wynik za maj był słaby, a w czerwcu jest jeszcze gorzej.
Zapytaliśmy kierownictwo co było i jest powodem braku realizacji planu? W odpowiedzi otrzymaliśmy serię danych i wykresów wskazujących na problemy z materiałami, maszynami oraz informację, że wysoka absencja ma duży wpływ na realizację planu. Dodatkowo plan został ścięty o 20tyś. ale pomimo tego nadal wynik jest daleki od celu.
Szef produkcji  twierdzi, że słaby wynik jest spowodowany wieloma przyczynami na różnych wydziałach, a dokładnych informacji udzielą liderzy komórek, gdyż jak twierdzi, są oni dobrze zorientowani.

Obniżania operatorom premii 20% w czerwcu.

Piknik Solidarności - 2019

włącz .

Informujemy, że ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie w latach ubiegłych, w tym roku piknik Solidarności nie odbędzie się. Niemniej w przyszłym roku NSZZ „Solidarność” będzie obchodzić 40-lecie istnienia, a nasza Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań będzie obchodzić 10 rocznicę. Już w tej chwili Komisja Zakładowa wraz z delegatami zastanawiają się nad formą uczczenia tych jubileuszy. Jak tylko szczegóły będą nam znane poinformujemy Was o nich.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

SIP - zadania, prawa i obowiązki. Wywiad z Pawłem Marciniakiem w Radio Poznań

włącz .

Społeczni Inspektorzy Pracy - ich zadania, prawa i obowiązki. Dlaczego praca SIP - owców jest tak ważna i potrzebna?
Jacek Kosiak z Radio Poznań rozmawia z Jackiem Strzyżewskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu oraz z społecznymi inspektorami Zbigniewem Zawitowskim z Politechniki Poznańskiej oraz Pawłem Marciniakiem z Bridgestone Poznań.
Cały wywiad TUTAJ.

Związek Zawodowy...

włącz .

Zmiana ubezpieczyciela

włącz .

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że polisa ubezpieczeniowa PZU dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań wygasa z dniem 30.06.2019r.

Komisja Zakładowa podpisała umowę z firmą AVIVA, która będzie obsługiwała polisę od 1 lipca 2019 roku. Członkowie, którzy podpiszą deklaracje do 10 czerwca 2019roku będą mieli zachowaną ciągłość ubezpieczenia i nie będą objęci karencją u nowego ubezpieczyciela.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do wypełnienia deklaracji i złożenia jej w biurze związkowym do 10 czerwca 2019r. Deklaracje można otrzymać od delegatów na swoich wydziałach (lista TUTAJ) lub bezpośrednio w biurze Organizacji biurowiec I piętro pokój 133. 
Szczegóły i warunki ubezpieczenia TUTAJ.