31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

włącz .

31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. W celu uczczenia 38 rocznicy tych wydarzeń zapraszamy wszystkich do biura naszej organizacji od 21.08.2018r po flagi "Solidarności" aby w tym dniu zawiesić je na fasadach swoich domów.

Szczegóły obchodów TUTAJ

Piknik Solidarności 2018 info

włącz .

Informujemy, że piknik Solidarnych Pracowników firmy Bridgestone Poznań odbędzie się w dniu 06.08.2018r. o godzinie 15:00 na polu piknikowym Maltaski. Rozkłady autobusów z kierunków Gniezno, Jarocin, Wągrowiec opublikujemy na naszej stronie w najbliższym tygodniu.

Nasi w strukturach NSZZ Solidarność

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

2 lipca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie członków Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Miejscem zjazdu była siedziba wielkopolskiej „Solidarności” przy ulicy Metalowej 7 w Poznaniu. Pierwsza część to złożenie przysięgi przez wszystkich członków Zarządu – naszą Organizację  reprezentowali: Tomasz Bartoszek i Zbigniew Adamczak. Kolejnym punktem było podjęcie uchwały o liczebności Prezydium Zarządu Regionu. Uchwalono, że Prezydium będzie się składało z 13 osób wraz z Przewodniczącym. W wyniku głosowania tajnego wśród wybranych do prezydium został - Zbigniew Adamczak. Zbyszek został także wybrany na Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Ponadto w dniach 14-15.06.2018r na Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego (KSPCH) w wyborach Zbigniew Adamczak został wybrany na z-ce Przewodniczącego KSPCH a Tomasz Bartoszek na członka Komisji Rewizyjnej KSPCH.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność

włącz .

Dni poprzedzające rocznicę Poznańskiego Czerwca ’56 roku to już tradycyjnie okres, w którym Region Wielkopolska NSZZ Solidarność organizuje Wlane Zebranie Delegatów. Tegoroczna sesja była wyjątkowa ze względu na kalendarz wyborczy i kończącą się kadencję 2014-2018. Tym samym dwa pierwsze dni WZD stały pod znakiem wyborów do wszystkich znaczących szczebli władz związkowych od Komisji Rewizyjnej poprzez przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Regionu na Przewodniczącym Regonu kończąc. Spełniając dziennikarski obowiązek odnotujmy iż Przewodniczącym Regionu WLKP Solidarność na kadencję 2018-2022 został wybrany ponownie  Jarosław Lange(jedyny kandydat na to stanowisko). Naszą Organizację w Zarządzie Regionu reprezentować będą Zbigniew Adamczak i Tomasz Bartoszek. Zbigniew Adamczak otrzymał tez mandat na Krajowy Zjazd Delegatów.

Trzeci dzień WZD poświęcony był w całości obchodom 62 rocznicy Poznańskiego Czerwca. Już o 6 rano pod bramami HCP Cegielski rozpoczęły się uroczystości w których udział brali przedstawiciele Polski, województwa Regionu WLKP Solidarność oraz Komisje Zakładowe w nim zrzeszone. W imieniu Organizacji w Bridgestone Poznań hołd poległym, pod pomnikiem na Placu Mickiewicza oddali Zbigniew Adamczak, Paweł Marciniak , Paweł Musielak, Sławomir Pawlak i Marcin Steinke.