Informacja po spotkaniu z pracodwacą w dniu 24.02.2017r

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

24 lutego 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie na którym kontynuowane były rozmowy dotyczące postulatów przedstawionych pracodawcy podczas pikiety 27 stycznia br.

W kwestii zapisu w Regulaminie Wynagradzania w Załączniku F, który dotyczy premii RS doszliśmy do porozumienia. Uzgodniliśmy, że w § 3.pkt.1 na stałe usunięty będzie zapis, który obecnie umożliwiał dowolność interpretacji zasad przyznawania tej premii. Jak wiadomo dotychczasowy zapis budził dużo kontrowersji właśnie przez możliwość dowolnej interpretacji. Strony zobowiązały się dołożyć starań aby wypracować nowe zasady w programie premiowym w ramach prac zespołu Denisson.

Komunikat po spotkaniu z pracodawcą w dniu 08.02.2017r.

włącz .

W dniu 8 lutego 2017 odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowej Organizacji Związkowej „Solidarność”.
Celem spotkania było odniesienie się Pracodawcy do postulatów przedstawionych przez Organizację Związkową podczas pikiety w dniu 27 stycznia 2017 roku.
Obie strony wyraziły chęć porozumienia i współpracy. Spotkanie trwało ok. 2 godziny.
Ustalono następujące kwestie:

Pikieta w Bridgestone Poznań

włącz .

Pikieta 27 stycznia 2017 ! ! !

Mamy dość traktowania pracowników jako zbędnego dodatku!
Sprzeciwiamy się ciągłemu pogarszaniu atmosfery i opieszałości w poprawie warunków pracy.
Brak widocznych efektów rozmów z pracodawcą, zmusza nas do zradykalizowania działań. Dlatego postanowiliśmy zaprotestować przeciwko:
- mocno wątpliwym zwolnieniom pracowników,
- braku działań mających na celu zatrzymanie odejść doświadczonych ludzi,
- uniemożliwianiu rozwoju i awansów operatorskich,
- dowolnej interpretacji zapisów regulaminu przyznawania premii,
- ciągłemu zwiększaniu norm pracy bez sprawdzenia możliwości ich wykonania,
- nierównemu traktowaniu,
- nagannemu zachowaniu niektórych przełożonych,
- opieszałości w dostosowaniu się do obowiązujących norm prawnych (transport ręczny),
- opieszałości w poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy (od lat przeciekające dachy, woda kapiąca na maszyny, przeciągi na halach, zapylenie, nierówne posadzki) a jednocześnie karanie poprzez niewypłacenie premii gdy ktoś w związku z tym zachoruje bądź ulegnie wypadkowi,
- oszczędzanie na pracownikach a jednocześnie marnotrawienie pieniędzy na zakup maszyn, które nigdy nie zostały wykorzystane (np. PA Table) czy kosztownemu i czasochłonnemu ich przestawianiu po kilku miesiącach działalności, w związku z ciągłymi zmianami planów i brakiem jasnej wizji rozwoju ( np. RTB).
Manifestacja odbędzie się 27.01.2017r. (piątek) o godzinie 12:30. Liczymy na obecność wszystkich pracowników.

Koleżanko, Kolego – Solidarność, to jeden za wszystkich wszyscy za jednego ! ! !
 

Transport na Pikietę będzie zorganizowany na trasach:


Gniezno – Poznań – Gniezno wyjazd o godz. 11:00
GNIEZNO (Pierwszy przystanek ul. Reymonta dalej trasą autobusu zakładowego (ul. Słoneczna, Witkowska, Dworcowa, Sobieskiego, Winiary, Poznańska) - Bridgestone Poznań ul. Bałtycka 65


Wągrowiec – Poznań – Wągrowiec wyjazd o godz. 10:35
WĄGROWIEC (Pierwszy przystanek ul.Rogozińska - Gnieźnińska - Rynek - Kolejowa - Przemysłowa - M. Reja - Kościuszki - Skocka) – SKOKI - MUROWANA GOŚLINA (Przystanek autobusowy koło AutoMoto os. Zielone Wzgórze) - KOZIEGŁOWE (Przy trasie ul. Gdyńska oczyszczalnia) - Bridgestone Poznań ul. Bałtycka 65


Jarocin – Poznań - Jarocin wyjazd o godz. 11:00
JAROCIN (ul.Wrocławska - Kaufland - Kościuszki) - ŚRODA WLKP. (PKN Orlen przy trasie Katowickiej) - Bridgestone Poznań ul. Bałtycka 65

.

Plecak ratowniczy PSP R-1

włącz .

Plecak psr1Jak wiadomo, każdy z członków Naszej Organizacji (oczywiście jeżeli wypełnił deklarację przystąpienia do ubezpieczenia) w ramach składek, jest dodatkowo ubezpieczony w PZU. Oprócz wypłat pieniędzy w określonych przypadkach, ubezpieczyciel przekazuje Nam pulę pieniędzy, którą musimy wydać na prewencję i ochronę zdrowia. W tym roku, za te środki zorganizowaliśmy wyjazdowe szkolenie dla wszystkich SIP-owców oraz postanowiliśmy ufundować plecak ratowniczy PSP R-1 w komplecie z szynami Kramera, który wspomoże ochronę zdrowia wszystkich pracowników.
Zestaw umożliwia wyszkolonym ratownikom udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Konstrukcja plecaka zapewnia szybki dostęp do całego wyposażenia po jego otwarciu.
Plecak taki znajduje zastosowanie m.in. w zabezpieczeniu dróg oddechowych, unieruchamianiu złamań i zwichnięć, zapewnienia komfortu termicznego, tamowania krwotoków i opatrywania ran i oparzeń. Miejmy nadzieję, że będzie wykorzystywany bardzo rzadko!

Bony, Paczki... wspaniałe miejsce pracy.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

Atmosfera w naszym zakładzie jest bardzo napięta. Spowodowane jest to głównie sprzecznymi informacjami, które docierały do nas odnośnie bonów jakie pracownicy mieli dodatkowo otrzymać na święta. Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że zamiast bonów pracodawca zamierza obdarować pracowników paczkami. Niebyło by w tym nic dziwnego jednakże dezinformacja i plotki jakie towarzyszyły temu bardzo rozdrażniły pracowników.