Bony, Paczki... wspaniałe miejsce pracy.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

Atmosfera w naszym zakładzie jest bardzo napięta. Spowodowane jest to głównie sprzecznymi informacjami, które docierały do nas odnośnie bonów jakie pracownicy mieli dodatkowo otrzymać na święta. Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że zamiast bonów pracodawca zamierza obdarować pracowników paczkami. Niebyło by w tym nic dziwnego jednakże dezinformacja i plotki jakie towarzyszyły temu bardzo rozdrażniły pracowników.

ŚWIĄTECZNY UROK BERLINA DLA PRACOWNIKÓW BRIDGESTONE POZNAŃ I ICH RODZIN

włącz .

1jarmark berlin2016
1 dzień - Przejazd do Berlina zwiedzanie świątecznie udekorowanego miasta,  m. in. Alexanderplatz, Wieża Telewizyjna, Rotes Rathaus, Fontanna Neptuna, Unter den Linden, Brama Brandenburska Reichstag.
Czas wolny na Jarmarku Świątecznym – możliwość zakupu upominków świątecznych, stroików i dekoracji oraz skosztowania sławnego berlińskiego grzanego wina.  Wieczorem wyjazd z Berlina i powrót do kraju.

UWAGA ! Powyższy program jest programem ramowym, szczegóły przedstawi pilot podczas trwania wycieczki.

Świadczenia:
-    przejazd komfortowym autokarem,
-    opieka pilota (bez prawa głosu w obiektach muzealnych)
-    ubezpieczenie NW i KL
CENA :     98,-zł dla grupy min. 40 osobowej minus ewentualne dofinansowanie z ZFŚS jeżeli zostanie podpisana lista poparcia przez 100osób.
Uwaga !!!  Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów około 35EUR (tylko dla zainteresowanych).

Sprawy bieżące 31.10.2016r.

włącz .

Nowy kalendarz na 2017r.

Na początek sprawa najbardziej aktualna, czyli kalendarz pracy na 2017 rok.

27 września br., pracodawca przedstawił nam wstępną propozycję grafiku na 2017 rok. Propozycja ta, przewidywała trzy okresy rozliczeniowe, jednak nie były one równomierne jeśli chodzi o liczbę miesięcy (5m-c, 4m-c i 3m-c). Należy tu zaznaczyć, że pracodawca musi konsultować i ustalać z Organizacją Związkową podział na okresy rozliczeniowe, a nie rozkład czasu pracy dla poszczególnych brygad, ponieważ do właściwego zaplanowania czasu pracy obliguje go prawo pracy.

Badania Kontrolne

włącz .

W ostatnim czasie narosło wiele niejasności co do prawidłowości kierowania pracowników Naszego zakładu, na badania kontrolne. Dotychczas odbywało się to w ten sposób, że pracownik pod koniec leczenia zgłaszał się do działu BHP po skierowanie na badanie i wykonywał je w trakcie trwania zwolnienia a po otrzymaniu zdolności, następnego dnia po zakończeniu leczenia, stawiał się do pracy. I takie działanie w świetle prawa jest BŁĘDNE!
Trochę faktów na temat tych badań:

WYBORY W KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

włącz .

W dniu 21 września b.r. odbyło się w Tarnowie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego zorganizowany przez NSZZ Solidarność Grupy Azoty. Jako, że i nasza Organizacja należy do tej sekcji, na miejscu reprezentowali nas Zbigniew Adamczak i Tomasz Bartoszek. Głównym celem zjazdu, były wybory uzupełniające do Rady Sekcji. Na stanowisko Sekretarza Rady zgłoszony został Zbyszek, który w tajnym głosowaniu uzyskał 100% poparcia! Gratulujemy!