Mediacje - 01.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!!

1 lutego 2018 roku obyło się spotkanie negocjacyjne – I runda mediacji z udziałem zewnętrznego mediatora. Pierwsza część spotkania była poświęcona kwestiom technicznym dotyczących przebiegu mediacji. Następnie strona związkowa przedstawiła prezentację porównującą swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń z propozycją pracodawcy. Strona pracodawcy podczas prezentacji prosiła o wyjaśnienie niektórych aspektów dotyczących przedstawianych wyliczeń. Kolejne wystąpienie było ze strony pracodawcy, która przedstawiła nową propozycje wzrostu wynagrodzeń w  dwóch wariantach. Propozycja pracodawcy  przewiduje w pierwszym wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 4,5%, finansowaniu grupowego ubezpieczenia na życie w wysokości 59zł oraz finansowaniu pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w wysokości 1%. W drugim wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego 5,5% i finansowanie PPE w wysokości 1%. Mimo dużej rozbieżności między propozycjami, strony zadeklarowały chęć osiągnięcia porozumienia, dlatego  przeanalizują swoje propozycje i umówiły termin spotkania roboczego na 9 lutego (bez udziału mediatora) oraz drugą turę mediacji na 19 lutego, jako pierwszy termin pasujący każdej z trzech stron.

Informacja dotycząca wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów – kadencja 2018 – 2022r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

Nadeszła chwila przeprowadzenia wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów na kadencje 2018 - 2022.
Kim jest delegat?
Delegat to, osoba o dużym zaufaniu społecznym, chcąca zaangażować się w działalność Organizacji Zakładowej, mogąca poświęcić swój czas sprawom związkowym. Bierze udział w zebraniach i głosowaniach dotyczących spraw pracowników.
Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, do których należą poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy, czyli działy na których pracujecie. Spośród tych działów utworzyliśmy okręgi wyborcze, z których w zależności od ilości członków przysługiwać będzie ilość mandatów według następującego klucza wyborczego: na każde otwarte 25 członków przypada jeden mandat – oznacza to, że w okręgu wyborczym od 1-25 członków przypada jeden mandat, od 26 – 50 członków przypadają dwa mandaty, itd.

Mediacje - wybór mediatora 22.01.2018r.

włącz .

W poniedziałek (22 stycznia 2018 roku) odbyło się spotkanie z pracodawcą w sprawie uzgodnienia mediatora do dalszego etapu prowadzenia sporu zbiorowego. Pracodawca zaproponował jednego z dwóch kandydatów zaproponowanych w piśmie z 16 stycznia br.,  w osobie Bogdana Klepasa. Następnie strona związkowa przedstawiła argumenty przemawiające za wyborem kandydata przedstawionego przez Organizację Związkową. Po rozważeniu argumentów przedstawionych przez stronę związkową, strona pracodawcy zaakceptowała propozycję OZ, czyli Pana Piotra, Karola Potempy.

Informacja po VII turze rokowań z dnia 11.01.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!

W dniu 11 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie negocjacyjne – VII TURA ROKOWAŃ. W toku rokowań Pracodawca nie przedłożył dotychczas takich propozycji, które umożliwiłyby osiągniecie porozumienia. W związku z tym został sporządzony protokół rozbieżności a strony nadal pozostają w sporze zbiorowym. Kolejny etap, to mediacje z udziałem mediatora.

W piątek 12 stycznia br., strony uzgodniły i podpisały protokół rozbieżności. Podpisane zostało również porozumienie dotyczące uzgodnienia mediatora. Mediator musi być wybrany z listy mediatorów i zaakceptowany przez obie strony sporu. Strona związkowa przekazała pracodawcy pismo w którym zastał zaproponowany mediator. Strona pracodawcy do 16 stycznia odpowie, czy przyjmuje tą propozycję. Będziemy Was na bieżąco informować o dalszym przebiegu negocjacji.

Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów – kadencja 2018 – 2022r.

włącz .

Zgodnie z uchwała nr 5/17 Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie kalendarza wyborczego, ogłaszamy rozpoczęcie wyborów w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań na kadencję 2018-2022.
W związku z powyższym informujemy, że wybory na Zakładowe Zebranie Delegatów odbędą się w terminie 05.02.2018r. - 16.02.2018r. na terenie BSPZ. Osoby, które chciałyby zaangażować się w działalność naszej Zakładowej Organizacji Związkowej, proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do przedstawicieli Komisji Zakładowej (Komisji Wyborczej) na „karcie zgłoszeniowej”. Kartę zgłoszeniową można pobrać TUTAJ lub w biurze Organizacji pokój 133 biurowiec I piętro.

Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć do dnia 22.01.2018r.
Chcesz mieć wpływ na warunki pracy – ZGŁOŚ SIĘ!!!

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Bridgestone Poznań na posiedzeniu w dniu 02.01.2018r. powołała Komisję Wyborczą na kadencję 2018-2022. Na posiedzeniu podjęto również uchwałę w sprawie klucza liczbowego do wyboru delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, przyjęto schemat organizacyjny oraz wyznaczono okręgi wyborcze.
Osobom pełniącym funkcje związkowe w mijającej kadencji dziękujemy za trud włożony w sprawne funkcjonowanie naszej Organizacji i godne reprezentowanie we wszystkich strukturach Związku NSZZ Solidarność. Wszystkim członkom naszego Związku dziękujemy za bycie SOLIDARNYMI. Razem możemy więcej!

Zapraszamy osoby nie zrzeszone do wstąpienia do naszego Związku. Wsparciem dla naszej pracy jest nasze zorganizowanie w struktury regionalne i branżowe, nasz rodowód, tradycja i nasze nie ustające zaangażowanie w poprawę warunków pracy i bytu pracowników.

Prosimy członków naszego Związku o zaangażowanie się w wybory władz na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. Wybierzemy osoby, które są chętne do działania, nie liczą czasu własnego w trosce o wspólne dobro.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w Bridgestone Poznań