Ustalenia kryteriów nowej premii i awansów

włącz .

Koleżanki i koledzy

Trwają pracę w sprawie ustaleń kryteriów nowej 20% premii i awansów na stawki T1 i T2. Odbyło się kilka spotkań. Na większości wydziałów kryteria zostały ustalone. Zostały do uszczegółowienia działy konfekcji, cięcia oraz magazyn. Zgodnie z zapisami w porozumieniu, przejście na pensje miesięczne i wypłacenie 1200 zł będzie po podpisaniu uzgodnień na wszystkich działach. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018r.

Spotkania z pracownikami

włącz .

W związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy pracodawcą a stroną związkową organizujemy spotkania w celu doprecyzowania zagadnień zawartych w treści dokumentu. Dlatego zapraszamy wszystkich pracowników BSPZ na cykliczne spotkania  w poszczególnych lokalizacjach:

Porozumienie kończące spór zbiorowy

włącz .

Koleżanki i Koledzy

W dniu wczorajszym porozumienie zostało podpisane przez mediatora i tym samym zakończył się spór zbiorowy. W związku z tym przekazujemy Wam treść porozumienia TUTAJ.

SPOTKANIE STRON W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI POROZUMIENIA c.d.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 28 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołów negocjacyjnych w celu ustalenia treści zawartego porozumienia. Czas spotkania był nie określony aby była możliwość omówienia całego porozumienia. Wszystkie szczegóły zostały ustalone i spotkanie zakończyło się podpisaniem dokumentu przez Stronę pracodawcy oraz Stronę związkową. Pod treścią porozumienia podpis musi jeszcze złożyć Mediator, co nastąpi zaraz po świętach i wówczas będzie przekazane do Waszej wiadomości.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

SPOTKANIE STRON W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI POROZUMIENIA

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 26 marca 2018 roku odbyło się spotkanie zespołów negocjacyjnych dotyczące ustalenia treści zawartego porozumienia. Spotkanie miało z góry założone ramy czasowe w związku z tym nie było możliwości omówienia całego porozumienia. Kolejne spotkanie umówione jest na środę 28 marca br. godz. 9:00, którego założeniem jest zakończenie procesu ustalania szczegółów porozumienia. Następnym krokiem będzie podpisanie przez trzy strony treści porozumienia, czyli przedstawicieli Związku Zawodowego, Pracodawcy i na końcu Mediatora, wówczas zgodnie z literą prawa zostanie zakończony trwający spór zbiorowy.
Kolejne informacje 28 marca 2018, po zakończonym spotkaniu.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa