SPOTKANIE STRON W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI POROZUMIENIA

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 26 marca 2018 roku odbyło się spotkanie zespołów negocjacyjnych dotyczące ustalenia treści zawartego porozumienia. Spotkanie miało z góry założone ramy czasowe w związku z tym nie było możliwości omówienia całego porozumienia. Kolejne spotkanie umówione jest na środę 28 marca br. godz. 9:00, którego założeniem jest zakończenie procesu ustalania szczegółów porozumienia. Następnym krokiem będzie podpisanie przez trzy strony treści porozumienia, czyli przedstawicieli Związku Zawodowego, Pracodawcy i na końcu Mediatora, wówczas zgodnie z literą prawa zostanie zakończony trwający spór zbiorowy.
Kolejne informacje 28 marca 2018, po zakończonym spotkaniu.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

Trwają prace nad porozumieniem na lata 2018-2020

włącz .

Informujemy, że wstępnie ustalony termin podpisania porozumienia na 19.03.2018r. został przesunięty na 26.03.2018r. ze względu na obszerny zakres prac nad szczegółami jego treści. O dalszych etapach będziemy informować.

Wyniki wyborów na kadencję 2018-2022r.

włącz .

W dniu 07.03.2018r odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów podczas, którego zostały przeprowadzone wybory do struktur Związkowych na kadencję 2018-2022. Szczegóły wyników TUTAJ.

Porozumienie zostało zawarte

włącz .

Wspólny komunikat  TUTAJ.

Mediacje - III runda 28.02.2018r.

włącz .

W dniu 28.02.2018r. odbyła się trzecia tura mediacji. Podczas spotkania Pracodawca przedstawił nową propozycję, którą nasz zespół musi dokładniej przeanalizować. Strony ustaliły termin następnych spotkań tj. spotkanie robocze w piątek 2 marca(lub 5marca) i spotkanie mediacyjne we wtorek 6 marca (ostatnie).