Mediacje - spotkanie robocze 09.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 9 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie robocze w ramach prowadzonych mediacji strony pracodawcy i przedstawicieli związku zawodowego. Na spotkaniu uzgodniliśmy, że finansowanie przez pracodawcę PZU jest dla nas akceptowalne , natomiast wzrost podstawy wynagrodzenia zwarty w obu wariantach przedstawionych przez pracodawcę dalece odbiega od naszych oczekiwań i tutaj nie ma żadnego porozumienia. Zaakceptowanie propozycji finansowania przez pracodawcę PZU jest uzależnione od wysokość wzrostu wynagrodzenia. Strona związkowa przedstawiła propozycję ujęcia z kwoty 500 złotych składki na PZU (59zł) a o pozostałe 441 złotych wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze wszystkich pracowników.

Pracodawca przychylił się do propozycji dodatku wakacyjnego, jednak w innej wysokości niż zawarta w postulacie strony związkowej. Dodatek wakacyjny w propozycji pracodawcy byłby wysokości 50% średniego wynagrodzenia w 2019 roku a w 2020 roku 70% średniego wynagrodzenia.

W związku z powyższym jesteśmy zaskoczeni informacją jaką przekazał pracodawca w biuletynie nr 104. Chodzi o zdanie „Strona Związkowa poinformowała, że spośród powyższych wariantów, opcją bardziej interesującą pracowników jest wariant 1 – finansowanie PZU przez pracodawcę”. Strona Związkowa nie użyła sformułowania, że któryś z przedstawionych wariantów jest bardziej interesujący od drugiego. Natomiast Strona związkowa powiedziała, że jest skłonna rozmawiać o finansowaniu PZU w dalszej części mediacji pod warunkiem, że końcowe porozumienie będzie dla nas w całości satysfakcjonujące.

1% Podatku...

włącz .

1procent podatku

Mediacje - 01.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!!

1 lutego 2018 roku obyło się spotkanie negocjacyjne – I runda mediacji z udziałem zewnętrznego mediatora. Pierwsza część spotkania była poświęcona kwestiom technicznym dotyczących przebiegu mediacji. Następnie strona związkowa przedstawiła prezentację porównującą swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń z propozycją pracodawcy. Strona pracodawcy podczas prezentacji prosiła o wyjaśnienie niektórych aspektów dotyczących przedstawianych wyliczeń. Kolejne wystąpienie było ze strony pracodawcy, która przedstawiła nową propozycje wzrostu wynagrodzeń w  dwóch wariantach. Propozycja pracodawcy  przewiduje w pierwszym wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 4,5%, finansowaniu grupowego ubezpieczenia na życie w wysokości 59zł oraz finansowaniu pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w wysokości 1%. W drugim wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego 5,5% i finansowanie PPE w wysokości 1%. Mimo dużej rozbieżności między propozycjami, strony zadeklarowały chęć osiągnięcia porozumienia, dlatego  przeanalizują swoje propozycje i umówiły termin spotkania roboczego na 9 lutego (bez udziału mediatora) oraz drugą turę mediacji na 19 lutego, jako pierwszy termin pasujący każdej z trzech stron.

Informacja dotycząca wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów – kadencja 2018 – 2022r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

Nadeszła chwila przeprowadzenia wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów na kadencje 2018 - 2022.
Kim jest delegat?
Delegat to, osoba o dużym zaufaniu społecznym, chcąca zaangażować się w działalność Organizacji Zakładowej, mogąca poświęcić swój czas sprawom związkowym. Bierze udział w zebraniach i głosowaniach dotyczących spraw pracowników.
Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, do których należą poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy, czyli działy na których pracujecie. Spośród tych działów utworzyliśmy okręgi wyborcze, z których w zależności od ilości członków przysługiwać będzie ilość mandatów według następującego klucza wyborczego: na każde otwarte 25 członków przypada jeden mandat – oznacza to, że w okręgu wyborczym od 1-25 członków przypada jeden mandat, od 26 – 50 członków przypadają dwa mandaty, itd.

Mediacje - wybór mediatora 22.01.2018r.

włącz .

W poniedziałek (22 stycznia 2018 roku) odbyło się spotkanie z pracodawcą w sprawie uzgodnienia mediatora do dalszego etapu prowadzenia sporu zbiorowego. Pracodawca zaproponował jednego z dwóch kandydatów zaproponowanych w piśmie z 16 stycznia br.,  w osobie Bogdana Klepasa. Następnie strona związkowa przedstawiła argumenty przemawiające za wyborem kandydata przedstawionego przez Organizację Związkową. Po rozważeniu argumentów przedstawionych przez stronę związkową, strona pracodawcy zaakceptowała propozycję OZ, czyli Pana Piotra, Karola Potempy.