Porozumienie podpisane. Dodatek 1200zł już w lipcu.

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W dniu 27 czerwca 2018r. zostało podpisane porozumienie dotyczące kryteriów awansów T1-T2 i premii 20%. W związku z tym z wynagrodzeniem za czerwiec zostanie wypłacony dodatek 1200zł. Zmiana systemu wynagrodzeń z godzinowego na miesięczny wejdzie w życie z dniem 01 września 2018r.
Treść porozumienia TUTAJ.

Z poważaniem
Komisja Zakładowa

Zakończone prace nad ustaleniem kryteriów awansów T1-T2 i premii 20%.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

25 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą dotyczące ustalenia kryteriów nowej premii i awansów. Strony doszły do porozumienia w ustaleniu kryteriów nowej 20% premii na wszystkich wydziałach. Jeżeli do środy 27 czerwca br., zostanie uzgodniona i podpisana przez strony treść porozumienia w tym temacie, to z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec będzie wypłacony dodatek 1 200 złotych. Natomiast zmiana w systemie wynagrodzeń z godzinowego na miesięczne nastąpi od 1 września 2018 roku.

Z poważaniem Komisja Zakładowa

C.D. Ustalenia kryteriów nowej premii i awansów.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

21 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą dotyczące ustalenia kryteriów nowej premii i awansów. Na większości działów kryteria są ustalone. Do doprecyzowania pozostał dział konfekcji. Następne spotkanie ustalone jest na 25 czerwca. Zgodnie z treścią porozumienia wyplata jednorazowego dodatku 1 200 zł oraz zmiana systemu wynagrodzeń nastąpi gdy kryteria nowej 20% premii oraz zasady awansów zostaną uzgodnione dla wszystkich wydziałów BSPZ.

Z poważaniem

Komisja Zakładowa

Informacja o zmianie warunków ubezpieczenia grupowego (PZU).

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 roku ulegnie zmianie zakres grupowego ubezpieczenia dla członków NSZZ „Solidarność” w BSPZ finansowanej ze środków Organizacji Zakładowej.

W związku z tym prosimy wszystkich członków o przyjście do pomieszczenia ZZ (biurowiec, I piętro, pokój 133) aby podpisać nową deklarację do końca czerwca od poniedziałku do piątku w godz. 13:15 – 14:45. Członkowie związku którzy do tej pory nie przystąpili do naszej polisy grupowego ubezpieczenia proszeni są o wypełnienie druku deklaracji i dostarczenie do pomieszczenia związkowego.

Nie podpisanie nowej deklaracji przed 1 lipca br., spowoduje brak możliwości wypłacenia świadczenia z tytułu zdarzeń obejmujących zakres ubezpieczenia grupowego.

Osoby, które np. z powodu choroby lub korzystające z urlopu będą nieobecne w pracy do końca czerwca  proszone są o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym – Zbigniew Adamczak tel. 516 104 453.

Warunki polisy TUTAJ

Z poważaniem

Komisja Zakładowa

Piknik Solidarności 2018

włącz .

 

Piknik dla Solidarnych Pracowników firmy Bridgestone Poznań

W dniu 06 sierpnia 2018r. na terenie Pola Piknikowego „MaltaSki” w Poznaniu od godz. 15:00 do 20:00 odbędzie się spotkanie pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność (bez osób towarzyszących). Przy okazji spotkania będzie zorganizowany grill.