Piknik Solidarności 2018

włącz .

 

Piknik dla Solidarnych Pracowników firmy Bridgestone Poznań

W dniu 06 sierpnia 2018r. na terenie Pola Piknikowego „MaltaSki” w Poznaniu od godz. 15:00 do 20:00 odbędzie się spotkanie pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność (bez osób towarzyszących). Przy okazji spotkania będzie zorganizowany grill.

Ustalenia kryteriów nowej premii i awansów

włącz .

Koleżanki i koledzy

Trwają pracę w sprawie ustaleń kryteriów nowej 20% premii i awansów na stawki T1 i T2. Odbyło się kilka spotkań. Na większości wydziałów kryteria zostały ustalone. Zostały do uszczegółowienia działy konfekcji, cięcia oraz magazyn. Zgodnie z zapisami w porozumieniu, przejście na pensje miesięczne i wypłacenie 1200 zł będzie po podpisaniu uzgodnień na wszystkich działach. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018r.

Spotkania z pracownikami

włącz .

W związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy pracodawcą a stroną związkową organizujemy spotkania w celu doprecyzowania zagadnień zawartych w treści dokumentu. Dlatego zapraszamy wszystkich pracowników BSPZ na cykliczne spotkania  w poszczególnych lokalizacjach:

Porozumienie kończące spór zbiorowy

włącz .

Koleżanki i Koledzy

W dniu wczorajszym porozumienie zostało podpisane przez mediatora i tym samym zakończył się spór zbiorowy. W związku z tym przekazujemy Wam treść porozumienia TUTAJ.

SPOTKANIE STRON W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI POROZUMIENIA c.d.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 28 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołów negocjacyjnych w celu ustalenia treści zawartego porozumienia. Czas spotkania był nie określony aby była możliwość omówienia całego porozumienia. Wszystkie szczegóły zostały ustalone i spotkanie zakończyło się podpisaniem dokumentu przez Stronę pracodawcy oraz Stronę związkową. Pod treścią porozumienia podpis musi jeszcze złożyć Mediator, co nastąpi zaraz po świętach i wówczas będzie przekazane do Waszej wiadomości.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa