Sprawy bieżące 31.10.2016r.

włącz .

Nowy kalendarz na 2017r.

Na początek sprawa najbardziej aktualna, czyli kalendarz pracy na 2017 rok.

27 września br., pracodawca przedstawił nam wstępną propozycję grafiku na 2017 rok. Propozycja ta, przewidywała trzy okresy rozliczeniowe, jednak nie były one równomierne jeśli chodzi o liczbę miesięcy (5m-c, 4m-c i 3m-c). Należy tu zaznaczyć, że pracodawca musi konsultować i ustalać z Organizacją Związkową podział na okresy rozliczeniowe, a nie rozkład czasu pracy dla poszczególnych brygad, ponieważ do właściwego zaplanowania czasu pracy obliguje go prawo pracy.

Badania Kontrolne

włącz .

W ostatnim czasie narosło wiele niejasności co do prawidłowości kierowania pracowników Naszego zakładu, na badania kontrolne. Dotychczas odbywało się to w ten sposób, że pracownik pod koniec leczenia zgłaszał się do działu BHP po skierowanie na badanie i wykonywał je w trakcie trwania zwolnienia a po otrzymaniu zdolności, następnego dnia po zakończeniu leczenia, stawiał się do pracy. I takie działanie w świetle prawa jest BŁĘDNE!
Trochę faktów na temat tych badań:

WYBORY W KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

włącz .

W dniu 21 września b.r. odbyło się w Tarnowie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego zorganizowany przez NSZZ Solidarność Grupy Azoty. Jako, że i nasza Organizacja należy do tej sekcji, na miejscu reprezentowali nas Zbigniew Adamczak i Tomasz Bartoszek. Głównym celem zjazdu, były wybory uzupełniające do Rady Sekcji. Na stanowisko Sekretarza Rady zgłoszony został Zbyszek, który w tajnym głosowaniu uzyskał 100% poparcia! Gratulujemy!

GRZYBOBRANIE!!!

włącz .

 

grzyby

Koleżanki i koledzy!!!

Komisja Zakładowa zaprasza członków NSZZ „Solidarność” do wzięcia udziału w grzybobraniu w następujących terminach:
- 17 września br. – brygada C
- 24 września br. – brygada B

- 1 października br. – brygada A
- 8 października br. – brygada D


1. Miejsce grzybobrania – Chorzępowo koło Sierakowa.
2. Opłata za uczestnictwo – 10zł/osobę.
3. Miejsce zbiórki:
 przystanek autobusowy linii 73 ul. Janikowska przy BSPZ, godz. wyjazdu 5:15(samochody można zaparkować na przyzakładowym parkingu)
 wyjazd z Chorzępowa godz. 15:00
4. Aby wziąć udział w grzybobraniu chętni muszą zapisać się na liście, która będzie dostępna w pomieszczeniu związkowym oraz uiścić opłatę za uczestnictwo, dla wycieczek:
- 17 września br. – do 13 września
- 24 września br. – do 20 września
- 1 października br. – do 27 września
- 8 października br. – do 4 października
5. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (ograniczona ilość miejsc w autokarze)
6. Na miejscu będzie możliwość zakupu ciepłych napojów oraz posiłków w lokalu gastronomicznym.
7. W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość odwołania wycieczki i oczywiście zwrot wpisowego.
8. Osoba do kontaktu: Zbigniew Adamczak tel. 516 104 453.

NOWE LEGITYMACJE CZŁONKOWSKIE

włącz .

Koleżanki i Koledzy,

Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność" został zaproszony przez Prezydium Komisji Krajowej do wdrożenia pilotażowego programu Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC). Jest to realizacja Uchwały programowej przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) w 2014 r.

Dzięki legitymacji elektronicznej powstanie ujednolicona baza danych, dzięki czemu łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków "Solidarności".

Zwracam się z prośbą do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie ELC, które organizacja zakładowa/ międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Zarządu Regionu w Poznaniu albo Oddziału w Lesznie lub Pile.