Grupowe ubezpieczenie dla członków Organizacji Zakładowej

włącz .

 Informujemy, że od maja 2015. dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” będzie funkcjonować ubezpieczenie grupowe PZU. Oferta jest dedykowana dla członków opłacających regularnie składki, oczywiście nie dotyczy to osób, którym składka członkowska jest potrącana z wynagrodzenia przez pracodawcę. Członków, którzy składkę płacą indywidualnie prosimy o dokonywanie regularnych przelewów ponieważ polisa będzie opłacana ze środków Organizacji Zakładowej pozyskiwanych właśnie ze składek członkowskich. Zatem osoby przystępujące do polisy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Jedyne co muszą zrobić, to wypełnić Deklaracje przystąpienia do grupowego ubezpieczenia, które można pobrać w pomieszczeniu Organizacji Związkowej (biurowiec I piętro, pokój 133, obecnie naprzeciwko działu TS).