Aktualności

          Koleżanki i koledzy, w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie rokowań, które zakończyło się niepowodzeniem. Strona Związkowa chcąc wykazać chęć dojścia do porozumienia zmieniła swoją ostatnią propozycję i zaproponowała wzrost wynagrodzenia w wysokości 4,5% od 1 kwietnia 2016 roku oraz 3,35% od 1 kwietnia 2017 roku przy jednoczesnym usunięciu zapisu w Regulaminie Wynagradzania dotyczącego niewypłacenia premii RS za wykorzystanie UŻ.

          Natomiast propozycja pracodawcy podwyższenia wynagrodzenia na najbliższe dwa lata, została mocno rozciągnięta w czasie i w sumie miała dać gwarantowane 7,1% w tabeli wynagrodzeń plus 0,4% uwarunkowane konwersją kosztów.

          Strony odrzuciły wzajemnie swoje propozycje i w najbliższym czasie sporządzony zostanie protokół rozbieżności. W związku z tym przechodzimy do etapu mediacji, co daje możliwość przeprowadzania akcji protestacyjnych. Pamiętajmy jednak, że mimo możliwości przesunięcia podwyżki w czasie może dać to korzystny wzrost wynagrodzeń a w rezultacie większą podwyżkę na kolejne lata.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-organizacyjne dotyczące tegorocznych negocjacji płacowych.

Spotkania odbędą się w dniach:
16.03.2016 (środa)
21.03.2016 (poniedziałek)

START godzina 17:30 w następujących lokalizacjach:

Poznań Restauracja „Maltańska” ul. Warszawska 25, Poznań
Jarocin Restauracja „Klubowa”, os. T. Kościuszki 3, Jarocin
Gniezno Klub MŁYN, ul. Roosevelta 50, Gniezno

          W dniu 11.03.2016, odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne. Co do wysokości budżetu była zgoda, jednak rozbieżność w dystrybucji pieniędzy jest nie do zaakceptowania. Strona związkowa stoi na stanowisku podwyżki stawki o 4,8% dla wszystkich a pracodawca proponuje 3,35% i premię za koszty na poziomie 6,3 euro/oponę. W naszym wynagrodzeniu premie stanowią 33% wynagrodzenia przez co jesteśmy w czołówce krajowej jeżeli chodzi o udział premii do stałych składników wynagrodzenia! Wprowadzanie kolejnej premii jest niedopuszczalne, bo pamiętajmy, że jej wcale nie musimy dostać!!! Pracodawca zasłania się długofalową polityką i pięcioletnim budżetem bez przytoczenia jakichkolwiek konkretów. Przypominamy, że jako pracownicy chcemy być tylko docenieni, nie żądamy nie wiadomo czego! Mówimy o tych samych pieniądzach, jednak bez kolejnej premii!!

Nie sugerujcie się stwierdzeniami z biuletynu pracodawcy o „wstrzymaniu w zmianach wynagrodzeń”! To jest manipulacja! Walczymy tylko o to co nam się należy! Jeżeli pracodawca usilnie stoi na stanowisku, że podwyżka ma się składać z kolejnej premii, może nasuwać wniosek, że nie chce nam jej wypłacić!! To MY jesteśmy siłą napędową korporacji w Europie! To MY uzyskujemy największy zysk! I to MY powinniśmy zostać za to wynagrodzeni!

Gdyby pracodawca powtórzył incydent z aneksami do umów o pracę jak to miało miejsce w 2013r oczywiście możecie podpisywać jednakże warto się zawsze zastanowić. I do takiego zastanowienia się macie pełne prawo.

Pokażmy jedność i siłę!

"Jestem przekonany, że firma, która chce tylko przynosić zyski,Nigdy się nie rozwinie, a firma, która pomaga się rozwinąć swojemu Krajowi i społeczeństwu, zawsze będzie takie zyski przynosić."
(Shojiro Ishibashi, założyciel)

 

          W dniu 07.03.2016r. odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne. Niestety nie zapadły jeszcze żadne wiążące ustalenia. Strona pracodawcy zostawia niewielkie pole do rozmów, ograniczające się praktycznie do utworzenia kolejnej premii. Pomimo naszych argumentów i wątpliwości co do doboru firm biorących udział w wycenie stanowisk z którymi My jesteśmy porównywani, pracodawca stoi na stanowisku, że podwyżka do godziny nie podlega negocjacji, gdyż jest adekwatna a nawet wyższa niż proponują firmy okoliczne. Mając zdecydowanie inne dane, nie zgadzamy się z takim stanowiskiem. Kolejny etap rozmów zaplanowaliśmy na 11.03.2016r.

Koleżanki i koledzy!!!

        Rozpoczęły się negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2016r. Pierwsze spotkanie odbyło się 10.02.2016r. na którym pracodawca przedstawił pozycję naszych wynagrodzeń względem innych firm na rynku wielkopolskim według firmy Mercer. Organizacja przedstawiła swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2016r. biorąc w szczególności pod uwagę prognozowany wzrost wynagrodzeń, wzrost wynagrodzenia minimalnego (utrzymanie dystansu) a także przesunięcie budżetu z dodatku stażowego do stawki godzinowej.

         Kolejne spotkanie odbyło się 16.02.2016r. Pracodawca przedstawił swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń oraz wykorzystanie budżetu z dodatku stażowego. Organizacja Zakładowa odniosła się do danych firmy Mercer przedstawionych na spotkaniu w dniu 10.02.2016r. Mianowicie z informacji jakie posiadamy z firm produkcyjnych w naszym regionie, pracownicy zarabiają znacznie więcej niż wynika to z raportu firmy Mercer. Niestety na tym poziomie rozmów do porozumienia nie doszło. Warunki jakie zaproponował pracodawca nie są na tą chwilę do zaakceptowania. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 26.02.2016r.

Podkategorie

Zawiera pisma Związku do Bridgestone Poznań
Zawiera pisma Komisji Zakładowej do Pracowników BSPZ

Ważne informacje

Przekaż 1% podatku dochodowego na chore dzieci.