Aktualności

Dlaczego powstał spór zbiorowy?

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

         W związku z zaistnieniem sporu zbiorowego chcemy po krótce zapoznać Was z przebiegiem dotychczasowego procesu negocjacji.

          Spotkania rozpoczęliśmy w styczniu w celu przeanalizowania minionego roku pod względem spełnienia oczekiwań odnośnie wypłacanego w 2015 roku dodatku stażowo-motywacyjnego. W świetle przedstawionych przez pracodawcę danych wynika, że dodatek nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań (porównując rok do roku 2014/2015 w okresie czerwiec – sierpień) ponieważ absencja wzrosła trzykrotnie, między innymi u pracowników z kilkunastoletnim stażem.

Rokowania zakończone niepowodzeniem!!!

włącz .

          Koleżanki i koledzy, w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie rokowań, które zakończyło się niepowodzeniem. Strona Związkowa chcąc wykazać chęć dojścia do porozumienia zmieniła swoją ostatnią propozycję i zaproponowała wzrost wynagrodzenia w wysokości 4,5% od 1 kwietnia 2016 roku oraz 3,35% od 1 kwietnia 2017 roku przy jednoczesnym usunięciu zapisu w Regulaminie Wynagradzania dotyczącego niewypłacenia premii RS za wykorzystanie UŻ.

          Natomiast propozycja pracodawcy podwyższenia wynagrodzenia na najbliższe dwa lata, została mocno rozciągnięta w czasie i w sumie miała dać gwarantowane 7,1% w tabeli wynagrodzeń plus 0,4% uwarunkowane konwersją kosztów.

          Strony odrzuciły wzajemnie swoje propozycje i w najbliższym czasie sporządzony zostanie protokół rozbieżności. W związku z tym przechodzimy do etapu mediacji, co daje możliwość przeprowadzania akcji protestacyjnych. Pamiętajmy jednak, że mimo możliwości przesunięcia podwyżki w czasie może dać to korzystny wzrost wynagrodzeń a w rezultacie większą podwyżkę na kolejne lata.

Spotkania informacyjno-organizacyjne

włącz .

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-organizacyjne dotyczące tegorocznych negocjacji płacowych.

Spotkania odbędą się w dniach:
16.03.2016 (środa)
21.03.2016 (poniedziałek)

START godzina 17:30 w następujących lokalizacjach:

Poznań Restauracja „Maltańska” ul. Warszawska 25, Poznań
Jarocin Restauracja „Klubowa”, os. T. Kościuszki 3, Jarocin
Gniezno Klub MŁYN, ul. Roosevelta 50, Gniezno

Negocjacje płacowe 2016 - czy będzie spór zbiorowy?

włącz .

          W dniu 11.03.2016, odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne. Co do wysokości budżetu była zgoda, jednak rozbieżność w dystrybucji pieniędzy jest nie do zaakceptowania. Strona związkowa stoi na stanowisku podwyżki stawki o 4,8% dla wszystkich a pracodawca proponuje 3,35% i premię za koszty na poziomie 6,3 euro/oponę. W naszym wynagrodzeniu premie stanowią 33% wynagrodzenia przez co jesteśmy w czołówce krajowej jeżeli chodzi o udział premii do stałych składników wynagrodzenia! Wprowadzanie kolejnej premii jest niedopuszczalne, bo pamiętajmy, że jej wcale nie musimy dostać!!! Pracodawca zasłania się długofalową polityką i pięcioletnim budżetem bez przytoczenia jakichkolwiek konkretów. Przypominamy, że jako pracownicy chcemy być tylko docenieni, nie żądamy nie wiadomo czego! Mówimy o tych samych pieniądzach, jednak bez kolejnej premii!!

Nie sugerujcie się stwierdzeniami z biuletynu pracodawcy o „wstrzymaniu w zmianach wynagrodzeń”! To jest manipulacja! Walczymy tylko o to co nam się należy! Jeżeli pracodawca usilnie stoi na stanowisku, że podwyżka ma się składać z kolejnej premii, może nasuwać wniosek, że nie chce nam jej wypłacić!! To MY jesteśmy siłą napędową korporacji w Europie! To MY uzyskujemy największy zysk! I to MY powinniśmy zostać za to wynagrodzeni!

Gdyby pracodawca powtórzył incydent z aneksami do umów o pracę jak to miało miejsce w 2013r oczywiście możecie podpisywać jednakże warto się zawsze zastanowić. I do takiego zastanowienia się macie pełne prawo.

Pokażmy jedność i siłę!

"Jestem przekonany, że firma, która chce tylko przynosić zyski,Nigdy się nie rozwinie, a firma, która pomaga się rozwinąć swojemu Krajowi i społeczeństwu, zawsze będzie takie zyski przynosić."
(Shojiro Ishibashi, założyciel)

 

Negocjacje 2016 - nadal brak porozumienia

włącz .

          W dniu 07.03.2016r. odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne. Niestety nie zapadły jeszcze żadne wiążące ustalenia. Strona pracodawcy zostawia niewielkie pole do rozmów, ograniczające się praktycznie do utworzenia kolejnej premii. Pomimo naszych argumentów i wątpliwości co do doboru firm biorących udział w wycenie stanowisk z którymi My jesteśmy porównywani, pracodawca stoi na stanowisku, że podwyżka do godziny nie podlega negocjacji, gdyż jest adekwatna a nawet wyższa niż proponują firmy okoliczne. Mając zdecydowanie inne dane, nie zgadzamy się z takim stanowiskiem. Kolejny etap rozmów zaplanowaliśmy na 11.03.2016r.