Panie Prezesie,

założyciel Bridgestone Pan Shojiro Ishibashi powiedział: „Jestem przekonany, że firma, która chce tylko przynosić zyski, nigdy się nie rozwinie, a firma, która pomaga się rozwijać swojemu krajowi i społeczeństwu, zawsze będzie takie zyski przynosić”.

My, Pracownicy firmy Bridgestone Poznań Sp. z o.o., chcemy być dumni z pracy jaką wykonujemy i z wkładu jaki wnosimy w rozwój tej fabryki, dlatego domagamy się:

  • wstrzymania stosowania mnożnika wyniku fabryki umniejszającego premię, do czasu uzgodnienia przyczyn niezależnych od Pracowników;
  • skorygowania mnożnika wyniku fabryki za ostatnie pięć miesięcy uwzględniając wcześniej uzgodnione przyczyny;
  • zaniechania nieetycznego, niezgodnego z prawem zachowywania się osób kontrolujących prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, m.in. naruszanie miru domowego (art.193 K.K.);
  • zaprzestania bezprawnego wstrzymywania wypłacania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych;
  • zaprzestania używania monitoringu do innego celu, niż wynika to z przepisów.

W przypadku braku spełnienia żądań, zmuszeni będziemy do innych działań wyrażających głęboką dezaprobatę dla zarządu firmy.

Oczekujemy, że pracodawca w końcu zacznie szanować swoich Pracowników i doceniać ich doświadczenie.

Pracownicy naszej firmy czują się traktowani przedmiotowo. Brak realnego dialogu i brak reakcji Zarządu na zgłaszane problemy, powoduje liczne napięcia i niepotrzebne konflikty. W związku z powyższym Pracodawca powinien wziąć pod uwagę nasz punkt widzenia.

            Niewykonywanie planu produkcji powoduje umniejszenie naszych wynagrodzeń i może spowodować utratę naszych klientów, a co za tym idzie zmniejszenie zysku dla Właścicieli Spółki.

Mamy nadzieję, że dzisiejsza pikieta unaoczni Zarządowi Naszej firmy, potrzebę rzeczywistego dialogu z przedstawicielami Organizacji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność’’ w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.