Losowe badanie trzeźwości

włącz .

          Jak bumerang wraca temat wyrywkowego badania alkomatem na wejściu i wyjściu z pracy. Pracodawca, pomimo opinii Państwowej Inspekcji Pracy i zapisu w naszym Regulaminie Pracy punkt 11.10, który mówi jasno, że musi być uzasadnione podejrzenie stanu nietrzeźwości a kontrola powinna być przeprowadzona w obecności przełożonego (np. koordynatora) i zakończona spisaniem protokołu stanowiącego załącznik Regulaminu Pracy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których my dostajemy jeden, stoi na stanowisku, że wyrywkowa kontrola jest zgodna z prawem i nie zamierza jej zaprzestać.

Straszy, że nie poddanie się takiej kontroli będzie traktowane jako niewykonanie polecenia służbowego. Jako strona związkowa nie akceptujemy alkoholu w pracy, jednak stoimy na stanowisku, że takie działania są bezprawne i nie zamierzamy tej sprawy tak zostawić. Podjęte zostały już kolejne kroki w celu jednoznacznego wyjaśnienia tego problemu. Do tego czasu, aby uniknąć represji, zalecamy poddawaniu się kontroli, jednak na zasadach opisanych w naszym Regulaminie. Pamiętajmy, że prawo obowiązuje nie tylko nas ale także pracodawcę, więc wymagajmy jego respektowania! Każda kontrola musi zakończyć się spisaniem protokołu, jest to podstawą do ewentualnych roszczeń! W przypadku badania przed pracą w protokole powinna być wpisana godzina rozpoczęcia działań kontrolnych, natomiast po pracy godzina ich zakończenia.

O każdych zmianach, orzeczeniach czy kontrolach, będziemy na bieżąco Was informowali.