Ważne

Ważne informacje

Panie Prezesie,

założyciel Bridgestone Pan Shojiro Ishibashi powiedział: „Jestem przekonany, że firma, która chce tylko przynosić zyski, nigdy się nie rozwinie, a firma, która pomaga się rozwijać swojemu krajowi i społeczeństwu, zawsze będzie takie zyski przynosić”.

My, Pracownicy firmy Bridgestone Poznań Sp. z o.o., chcemy być dumni z pracy jaką wykonujemy i z wkładu jaki wnosimy w rozwój tej fabryki, dlatego domagamy się:

  • wstrzymania stosowania mnożnika wyniku fabryki umniejszającego premię, do czasu uzgodnienia przyczyn niezależnych od Pracowników;
  • skorygowania mnożnika wyniku fabryki za ostatnie pięć miesięcy uwzględniając wcześniej uzgodnione przyczyny;
  • zaniechania nieetycznego, niezgodnego z prawem zachowywania się osób kontrolujących prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, m.in. naruszanie miru domowego (art.193 K.K.);
  • zaprzestania bezprawnego wstrzymywania wypłacania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych;
  • zaprzestania używania monitoringu do innego celu, niż wynika to z przepisów.

 Apel nr 1/2018
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ 
z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie: wywieszania flag narodowych w 100-lecie odzyskania niepodległości - 11 listopada 2018 r. oraz flag narodowych i powstańczych w stulecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia 2018 roku.

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ apeluje do wszystkich członków i sympatyków Związku o należyte uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości – 11 listopada 2018 r. poprzez wywieszenie flag narodowych w miejscu zamieszkania oraz flag narodowych i powstańczych w stulecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 2018 roku.

Uzasadnienie

Zarząd Regionu Wielkopolska realizuje cele i zadania statutowe. Podstawa prawna: §6 pkt. 8 Statutu NSZZ ,,Solidarność’’.

W dniu 07.03.2018r odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów podczas, którego zostały przeprowadzone wybory do struktur Związkowych na kadencję 2018-2022. Szczegóły wyników TUTAJ.

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 9 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie robocze w ramach prowadzonych mediacji strony pracodawcy i przedstawicieli związku zawodowego. Na spotkaniu uzgodniliśmy, że finansowanie przez pracodawcę PZU jest dla nas akceptowalne , natomiast wzrost podstawy wynagrodzenia zwarty w obu wariantach przedstawionych przez pracodawcę dalece odbiega od naszych oczekiwań i tutaj nie ma żadnego porozumienia. Zaakceptowanie propozycji finansowania przez pracodawcę PZU jest uzależnione od wysokość wzrostu wynagrodzenia. Strona związkowa przedstawiła propozycję ujęcia z kwoty 500 złotych składki na PZU (59zł) a o pozostałe 441 złotych wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze wszystkich pracowników.

Pracodawca przychylił się do propozycji dodatku wakacyjnego, jednak w innej wysokości niż zawarta w postulacie strony związkowej. Dodatek wakacyjny w propozycji pracodawcy byłby wysokości 50% średniego wynagrodzenia w 2019 roku a w 2020 roku 70% średniego wynagrodzenia.

W związku z powyższym jesteśmy zaskoczeni informacją jaką przekazał pracodawca w biuletynie nr 104. Chodzi o zdanie „Strona Związkowa poinformowała, że spośród powyższych wariantów, opcją bardziej interesującą pracowników jest wariant 1 – finansowanie PZU przez pracodawcę”. Strona Związkowa nie użyła sformułowania, że któryś z przedstawionych wariantów jest bardziej interesujący od drugiego. Natomiast Strona związkowa powiedziała, że jest skłonna rozmawiać o finansowaniu PZU w dalszej części mediacji pod warunkiem, że końcowe porozumienie będzie dla nas w całości satysfakcjonujące.