W sądzie

W dniu 13 września 2011 r. odbyła się druga rozprawa przed Sądem Rejonowym w Poznaniu pomiędzy Marcinem Steinke, a firmą Bridgestone Poznań w sprawie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za lata 2008-2010.
Pełnomocnik Marcina Steinke przekazał pismo procesowe zawierające uzupełnienie uzasadnienia pozwu. Po wysłuchaniu obydwu stron Sąd zamknął rozprawę, co oznacza, że w postępowaniu przed Sądem nie będą już podejmowane żadne czynności procesowe.  
Ogłoszenie wyroku nastąpi w dniu 27 września 2011 r. o godz. 8.50.

W dniu 31 maja 2011 r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem Rejonowym w Poznaniu pomiędzy Marcinem  Steinke, a firmą Bridgestone Poznań w sprawie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za lata 2008-2010.

Pełnomocnik Marcina Steinke przekazał pismo procesowe zawierające rozszerzenie uzasadnienia pozwu. Sąd zobowiązał pełnomocnika Spółki do ustosunkowania się do tego pisma w terminie 14 dni. Strony ustaliły, że przedmiotem sporu nie są okoliczności faktyczne dotyczące wymiaru czasu pracy Marcina Steinke, lecz ich kwalifikacja prawna,  więc nie będą wzywani świadkowie.

Termin kolejnej rozprawy Sąd wyznaczył na dzień 13 września 2011 r. na godz. 11.00.

Pierwsza rozprawa sądowa w sprawie przekroczeń godzinowych w naszym grafiku odbędzie się 31 maja 2011r

o godz. 11:15 w sali nr 209 przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu.