Pisma do pracowników

Komunikat dotyczący kalendarzy pracy

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W związku z ukazaniem się w dniu 27.11.2018r. komunikatu pracodawcy w sprawie kalendarzy, a zwłaszcza jego części:
„Organizacja Związkowa póki co, wprowadzenie nowego kalendarza na czas próbny warunkuje przeprowadzeniem referendum i jego pozytywnym wynikiem, a Pracodawca proponuje aby referendum było przeprowadzone pod koniec okresu próbnego, a nie przed jego rozpoczęciem.
W związku z tym w roku 2019 wejdziemy z obecnym kalendarzem 7 dniowym, który Organizacja Związkowa rekomenduje jako najlepszy.”
Informujemy, że Organizacja Związkowa warunkuje wprowadzenie nowego kalendarza na czas próbny przeprowadzeniem referendum przed i po. W ten sposób pracownicy zdecydowaliby czy chcą tej próby a po jej zakończeniu podjęli decyzję, w którym kalendarzu chcą pracować na stałe.

Natomiast nieprawdą jest, że Organizacja Związkowa rekomenduje jako najlepszy kalendarz 7-dniowy. Od pierwszych spotkań wskazywaliśmy, że żaden kalendarz w systemie 4-brygadowym nie jest idealny i przyjazny pracownikowi. Naszym zdaniem do utrzymania ciągłej produkcji, najkorzystniejszym dla zdrowia pracowników jest system 5-cio brygadowy (na korzystnych warunkach), który zapewniłby odpowiedni odpoczynek.

Wynik uzupełniających wyborów SIP 2018

włącz .

W związku z wpłynięciem rezygnacji od kolegi Józefa Gałczyńskiego z funkcji Wydziałowego SIP w komórce organizacyjnej kontroli końcowej oraz zgłoszeniem nowego kandydata na Grupowego SIP z komórki organizacyjnej magazynu brygady "C", w dniu 12.11.2018r. odbyły się wybory uzupełniające na powyższe funkcje. W wyniku tych wyborów Wydziałowym SIP na oddziale Kontroli Końcowej został wybrany kolega Zbigniew Wojtaszak, a z kolei Grupowym SIP w komórce organizacyjnej magazynu brygady "C" został wybrany kolega Marek Mahlke. Gratulujemy kolegom nowych funkcji i życzymy owocnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej firmie.

Stanowisko w sprawie wprowadzenia na okres próbny nowego kalendarza

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W dniu 06.11.2018r. odbyło się spotkanie grupy pracowników produkcji (2osoby z każdego działu) z pracodawcą w celu wybrania jednego z trzech wersji kalendarza. Wybrano jedną wersję (12h), którą pracodawca chciałby wprowadzić na okres próbny.
Organizacja Zakładowa widząc duże podziały wśród pracowników w temacie zmian kalendarza, wystosowała w dniu dzisiejszym oficjalne stanowisko do Pracodawcy TUTAJ.
Zmiana z 8h na 12h pracy jest bardzo znacząca. Organizmy pracowników są różne i ich uwarunkowania psychofizyczne oraz wymagania stanowiskowe mogą nieść za sobą bardzo duże konsekwencje w kwestii bezpieczeństwa i wydajności.
Chcielibyśmy aby pracownicy poprzez referendum zdecydowali o tym sami.

Wyniki wyborów SIP 2018

włącz .

W dniu 19.10.2018r. zakończył się II etap wyborów w wyniku, których Wydziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych zostali:

1.    Walcownia i Laboratorium - Sławomir Nowak
2.    Wytłaczanie - Dariusz Skolarczyk
3.    Cięcie i Drutówka - Sławomir Pawlak
4.    Konfekcja 14k - Krzysztof Polcyn
5.    Konfekcja 15k - Dawid Jasiński
6.    Wulkanizacja - Paweł Marciniak
7.    Inspekcja Końcowa - Józef Gałczyński
8.    Magazyn i Logistyka - Robert Pogorzelski
9.    Utrzymanie Ruchu, TS, QA, HR, Zakupy i Finanse, Inżynieria Przemysłowa i Planowanie - Ryszard Wąsowicz

22.10.2018r. odbyło się zebranie wyborcze Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy (III etap wyborów), podczas którego wybrano Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Został nim:

Paweł Marciniak

Wyniki po I etapie wyborów na SIP 2018

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W dniu 08.10.2018r. zakończył się I etap wyborów w wyniku, których Grupowymi Społecznymi Inspektorami Pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych zostali wybrani: