Pisma do pracowników

C.D. Propozycja grafiku na 2018r.

włącz .

W dniu 05.12.0217r. wielu z Was nie wiedziało, czy planować urlop na 2018r., czy też nie. Grafik jaki otrzymaliście przed 06.12.2017r. zawierał jeden 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Grafik ten był niezgodny z naszym regulaminem pracy, który nie przewiduje 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz miał wadliwie zaplanowany odpoczynek tygodniowy.
Regulamin Pracy przewiduje trzy systemy pracy obowiązujące w BSPZ, opisane w pkt. 4.5. Jednym z nich jest, PODSTAWOWY SYSTEM CZASU PRACY 3-ZMIANOWY Z CZTEROMIESIĘCZNYM OKRESEM ROZLICZENIOWYM (jak wiadomo w tym systemie pracują działy produkcyjne). Istnieje możliwość zmiany długości okresów rozliczeniowych, a zakres ich dat w kolejnych latach będzie ogłoszony odrębnym zarządzeniem Dyrektora Fabryki do 1 grudnia każdego roku, po uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową i zawarciu w tej sprawie porozumienia. Do dnia 06.12.2017r. porozumienie nie zostało zawarte.

PACZKI ŚWIĄTECZNE 2017R.

włącz .

Informujemy, że od 06.12.2017r do 15.01.2018r (z wyjątkiem przerwy świątecznej i noworocznej) będzie można odbierać paczki świąteczne w biurze Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań (biurowiec I piętro, pokój 133, na przeciw biura TS). Jeśli ktoś nie może odebrać paczki osobiście prosimy o kontakt telefoniczny z przewodniczącym Zbigniewem Adamczakiem 516-104-453.

Wszystkich członków Solidarności serdecznie zapraszamy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 - 15:00

Propozycja grafiku na 2018r. - nie do zaakceptowania.

włącz .

Koleżanki i koledzy,

Pracodawca wczoraj tj.04.12.2017r. przedstawił Wam grafik na 2018r. uwzględniający 12 miesięczny okres rozliczeniowy oraz równoważny system czasu pracy.

Informujemy, iż przedstawiony grafik nie został zaakceptowany przez Związek ze względu na okresy rozliczeniowe oraz system pracy. Nasze stanowisko zostało przekazane pracodawcy na piśmie z dnia 03.11.2017r. TUTAJ. Należy również zwrócić uwagę, że nie spełnia on wymogów prawa. Aby był zgodny, powinien zakładać dla każdej brygady 24 godzinny odpoczynek w ciągu każdych 7 dni począwszy od pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego. Dlatego niezrozumiałe jest postępowanie pracodawcy, który nakazał planowanie urlopów na tym grafiku.

GRAFIK2018

Powyższy przykład wzięty z kalendarza przedstawionego przez pracodawcę pokazuje, że brygada „C” w drugim cyklu nie ma „R”, brygada „B” w trzecim cyklu nie ma „R”, a brygada „A” w czwartym cyklu siedmiodniowym nie ma „R”.

Komisja Zakładowa

Najaktywniejszy SIP 2017r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

2SIP wyroznienie 201723 listopada br., Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zorganizował uroczystość wręczenia nagród laureatom etapu regionalnego w konkursie „PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” oraz  wyróżnień dla laureatów konkursu na „NAJAKTYWNIEJSZEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Wśród wyróżnionych laureatów znalazł się również nasz zakładowy społeczny inspektor pracy kolega Paweł Marciniak z działu wulkanizacji. Wszystkie osoby otrzymały wyróżnienia z rąk Okręgowego Inspektora Pracy Pani Stanisławy Ziółkowskiej, a także w pełni wyposażone torby ratownicze ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.3SIP wyroznienie 2017 Paweł Marciniak postanowił przekazać torbę naszym zakładowym ratownikom aby mogła służyć gdy zajdzie taka potrzeba, jednak wcześniej będzie opatrzona logiem „Solidarności”. Gratulujemy koledze wyróżnienia i dziękujemy za dotychczasowe działania oraz zaangażowanie w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w BSPZ. Tym samym życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym, prywatnym oraz w tej jakże ważnej służbie społecznej.

Komisja Zakładowa
NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań

Halle - konferencja na temat „Uelastycznienie modeli pracy zmianowej dla starszych pracowników”.

włącz .

W dniach 9 – 10 listopada 2017 roku w Halle odbyła się polsko - niemiecka konferencja w ramach projektu „GUTE ARBEIT in Sachen-Anhalt” dotycząca tematu: „Uelastycznienie modeli pracy zmianowej dla starszych pracowników”.