Pisma do pracowników

Porozumienie kończące spór zbiorowy

włącz .

Koleżanki i Koledzy

W dniu wczorajszym porozumienie zostało podpisane przez mediatora i tym samym zakończył się spór zbiorowy. W związku z tym przekazujemy Wam treść porozumienia TUTAJ.

SPOTKANIE STRON W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI POROZUMIENIA c.d.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 28 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołów negocjacyjnych w celu ustalenia treści zawartego porozumienia. Czas spotkania był nie określony aby była możliwość omówienia całego porozumienia. Wszystkie szczegóły zostały ustalone i spotkanie zakończyło się podpisaniem dokumentu przez Stronę pracodawcy oraz Stronę związkową. Pod treścią porozumienia podpis musi jeszcze złożyć Mediator, co nastąpi zaraz po świętach i wówczas będzie przekazane do Waszej wiadomości.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

SPOTKANIE STRON W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI POROZUMIENIA

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 26 marca 2018 roku odbyło się spotkanie zespołów negocjacyjnych dotyczące ustalenia treści zawartego porozumienia. Spotkanie miało z góry założone ramy czasowe w związku z tym nie było możliwości omówienia całego porozumienia. Kolejne spotkanie umówione jest na środę 28 marca br. godz. 9:00, którego założeniem jest zakończenie procesu ustalania szczegółów porozumienia. Następnym krokiem będzie podpisanie przez trzy strony treści porozumienia, czyli przedstawicieli Związku Zawodowego, Pracodawcy i na końcu Mediatora, wówczas zgodnie z literą prawa zostanie zakończony trwający spór zbiorowy.
Kolejne informacje 28 marca 2018, po zakończonym spotkaniu.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

Trwają prace nad porozumieniem na lata 2018-2020

włącz .

Informujemy, że wstępnie ustalony termin podpisania porozumienia na 19.03.2018r. został przesunięty na 26.03.2018r. ze względu na obszerny zakres prac nad szczegółami jego treści. O dalszych etapach będziemy informować.

Mediacje - II runda 16.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!!

19 lutego 2018 roku obyło się spotkanie negocjacyjne – II runda mediacji.

Strony w obecności mediatora podsumowały swoje propozycje, które były omawiane na spotkaniach roboczych. Mediator na koniec spotkania poprosił strony o zachowanie poufności i wstrzemięźliwości w przekazywaniu informacji.