Pisma do pracowników

Pismo nr 9 z dnia 20.01.2011

włącz .

Poznań, 20.01.2011.

Koleżanki i koledzy!!!


Jak już wcześniej informowaliśmy od kilku tygodni trwają rozmowy dotyczące porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Zawodowym a Pracodawcą. Z propozycją podpisania dokumentu wystąpiła strona związkowa aby uregulować zasady funkcjonowania naszej Organizacji  w firmie, a także kwestię komunikacji. Strony zdecydowały że, na dzień dzisiejszy zostanie podpisana umowa najmu lokalu na okres 1 m-ca. Porównując poprzednie projekty umów przedstawiane przez stronę Pracodawcy możemy z cała stanowczością stwierdzić przełom w negocjacjach co dobrze rokuje przed przystąpienie do rozmów płacowych.

Mimo to Komisja Zakładowa rozważa możliwość odstąpienia od umowy gdyż oferta w niej zawarta w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań Organizacji. Niezmiennie twierdzimy, że środki pieniężne pozyskane ze składek nie mogą zasilać konta tak potężnego koncernu jakim niewątpliwie jest Bridgestone, lecz winny zostać spożytkowane na statutowe cele Związku. Mamy jednak nadzieje, że wraz z upływającym czasem Pracodawca całkowicie odstąpi od swych żądań , które i tak nie będą miały żadnego, prócz ideologicznego, wpływu na sytuację finansową Spółki.

 

 

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Pismo nr 8 z dnia 12.01.2011

włącz .

Poznań, 12.01.2011.

Koleżanki i koledzy!!!


Od pewnego czasu odbieramy od Was niepokojące sygnały, jakoby Zarząd naszej Organizacji nierzetelnie i w mozolny sposób wywiązywał się z zadań jemu powierzonych. Nie możemy zostać obojętni na tego typu informacje. Wiedząc jak wielka spoczywa na naszych barkach odpowiedzialność, cały czas dokładamy wszelkich starań aby skutecznie rozwiązywać szereg problemów jakie nam zgłosiliście w czasie wcześniejszych spotkań. Tak jak pisałem w poprzednich biuletynach, żaden z Waszych problemów nie zostanie pominięty, lecz aby osiągnąć cel nie możemy działać pochopnie, bez przygotowania. Nie przemyślane, sporządzone pod presja czasu postulaty z pewnością nie będą miały szansy zrealizowania.

Jak zapewnie wiecie Nasza Organizacja zwróciła się do specjalisty w dziedzinie prawa, działającego przy Zarządzie Regionu Wielkopolska "Solidarność", o przeanalizowanie naszego grafiku pracy. Mając na uwadze kaliber tematu, stworzenie opinii w pośpiechu może jedynie doprowadzić do powstania bubla prawnego i co za tym idzie pokazałoby brak profesjonalizmu w naszym działaniu. Opinia powstała, została przedstawiona Pracodawcy i w obliczu jego wniosków podjęliśmy decyzję o skierowaniu sprawy do odpowiedniego sądu. I tu znowu trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ aby wstąpić na drogę sądową w charakterze powoda musimy posiadać pozew, którego przygotowanie pożera trochę czasu. Z informacji jakie posiadamy na dzień dzisiejszy od prawnika pracę nad w/w pozwem zakończyć się powinny do 20 stycznia, po czym ruszy (czasochłonna) machina sądowa.

Kolejną głośną sprawą jaką poruszyliśmy, dzięki możliwości płynących z powstania Związku Zawodowego w naszej Firmie, to wystąpienie do Pracodawcy z wnioskiem o wszczęcie rozmów płacowych. Termin rozpoczęcia negocjacji został przez strony ustalony wstępnie na koniec stycznia.

Do tego momentu Komisja Zakładowa zamierza porządnie przygotować się do tych trudnych rozmów.

Nowy rok zaczęliśmy od tworzenia propozycji zmian w "Programie Premiowym" do którego Organizacja Związkowa (czyli My wszyscy) ma sporo zastrzeżeń. W najbliższym czasie wystosujemy odpowiednie pismo do Zarządu Firmy o rzeczową rozmowę w tym temacie. Lecz już teraz można stwierdzić, że zanim dojdziemy do konstruktywnych decyzji troszkę wody w Warcie upłynie.

 

Komisja Zakładowa  

  NSZZ „Solidarność” 

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. 


Kończąc zwracamy się do Wszystkich z wielką prośbą o wyrozumiałość, pohamowanie emocji i wsparcie w naszych działaniach nad polepszeniem warunków pracy. Mając za sobą siłę płynącą z Waszej solidarności możemy bez obaw i stresu realizować założenia Komisji Zakładowej w Naszej Firmie.

Pismo nr 7 z dnia 08.01.2011

włącz .

Poznań, 08.01.2011.

Koleżanki i  koledzy!!!

Od kilku dni mamy wiele zapytań z waszej strony w sprawie tzw. UJAWNIENIA. Chcemy raz jeszcze zapewnić Was, że podanie swoich personali Pracodawcy to suwerenna decyzja każdego członka związku. Nikt nikogo też nie może zmusić do ujawnienia, lecz powtarzamy raz jeszcze-TYLKO przez podanie imiennej listy członków Związku możemy w pełni korzystać z praw związkowych. Co to za prawa? Przyjmijmy że komuś z Nas przydarza sie upomnienie, nagana lub co gorsza wypowiedzenie umowy. Do tej pory wszystko było proste-upomnienie, nagana-podpis na tzw. papierze i po premiach, wypowiedzenie-do widzenia i wszystko. Teraz sprawy wyglądają troszkę inaczej-upomnienie, nagana, wypowiedzenie-odmowa przyjęcia z Waszej strony, informacja od Pracodawcy do Związku, siadamy i wyjaśniamy całą niemiłą sprawę. Czyli, każdą sprawę indywidualnego stosunku pracy Firma ma obowiązek konsultowania z Komisją Zakładową i to właśnie jedno z najważniejszych praw związkowych. Ktoś powie ujawnię się i następną premie zobaczę w 2020 roku-na to też mądrzy ludzie w Związku znaleźli sposób-pozbawienie premii ze względu na przynależność to jawna dyskryminacja, której w naszej firmie być nie może. Krótko mówiąc przystępując do Związku Zawodowego nie zostajecie z problemami sami sobie. To Komisja Zakładowa będzie robić wszystko byście czuli się bezpiecznie, by w końcu można powiedzieć"...z pasją do doskonałości..".Aby szybko i sprawnie przeprowadzić całą akcje ujawnienia, proponujemy nowe rozwiązanie. Nie chcąc aby spotkał  Nas przykry przypadek stosowania regulaminu pracy jak i wynagradzania na dotychczasowych warunkach, postanowiliśmy przekazać listę imienną członków związku na rzecz Pracodawcy do dnia 28 lutego 2011 roku. Każda osoba, która NIE WYRAZI ZGODY na ujawnienie proszona jest o kontakt do 18 lutego z Przewodniczącym Komisji Zakładowej od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 20:00 dzwoniąc pod nr.tel.510143883 lub osobiście w obecnej siedzibie związku tj. pokój 133 w biurowcu, podając imię, nazwisko, dział i nr TETA. Informujemy również osoby które zadeklarowały chęć ujawnienia do tej pory, że lista z ich danymi zostanie przekazana Pracodawcy do 18 stycznia 2011roku.Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Pismo nr 6 z dnia 29.12.2010

włącz .

Poznań, 29.12.2010r.

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.


Koleżanki i Koledzy!

Zbliża się koniec roku, czas podsumowań i rozliczeń, czas postanowień i zakładania celów na przyszły rok. Idąc tym nurtem postanowiliśmy podliczyć pierwsze dwa miesiące naszej działalności, a jednocześnie przedstawić zarys(niektórych)działań jakie podejmować będziemy w trakcie najbliższych dwunastu miesięcy.

02-listopada mijającego roku już na zawsze pozostanie ważną data w historii naszej firmy, w życiu wielu z Nas. Tego dnia zarejestrowaliśmy na terenie zakładu Związki Zawodowe. Jedno jest pewne, bez Waszego wielkiego wsparcia nie byłoby to możliwe i w tym miejscu chciałbym Wam wszystkim podziękować za zaufanie którym obdarzyliście naszą trójkę(Tomka, Zbyszka i mnie),za chęć podjęcia wyzwań jakie jeszcze przed nami. Dopiero teraz, od czasu gdy spotykam się z Wami wysłuchując problemów, uwag i spostrzeżeń mam świadomość tej wielkiej pracy jaka przed nami by "...pracowało sie lepiej...".Zapewniam Was, że po mimo przeciwności napotkanych na naszej drodze podejmiemy się każdej sprawy bez względu na jej wagę bo nikt nie może czuć się pozostawionym ze swoim problemem. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że problemów nagromadzonych przez bez mała 12 lat istnienia fabryki nie rozwiążemy w przeciągu dwóch miesięcy, należy też pamiętać aby osiągnąć powodzenie w rozmowach potrzeba dobrej woli każdej ze stron.

Wydawać by sie mogło, że Komisja Zakładowa skoncentrowała się tylko na kwestii organizacji(a to też ogrom pracy) i nasze działania są znikome, lecz w ostatnim czasie podjęliśmy kroki w kierunku współdziałania z Pracodawcą na rzecz BHP. Z pośród szeregowych członków związku  wybraliśmy złożoną z ochotników Komisję Zakładowa BHP a także Zespół Powypadkowy. Przedstawiliśmy Zarządowi firmy projekt "Porozumienia o współpracy" nad którym wciąż trwają prace, przedłożenie opinii specjalisty ds. prawnych związku na temat nieprawidłowości wynikających z naszego systemu pracy(ta sprawa z pewnością znajdzie swój finał w sądzie)oraz wniosek  o podjecie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzenia pracowników Bridgestone Poznań na rok 2011 to kolejne ważne etapy naszej działalności. A co do planów przyszłorocznych to wzorem innych organizacji związkowych przedstawimy Pracodawcy tzw. Porozumienie Płacowe na najbliższe lata, podejmiemy rozmowy w sprawie Programu Premiowego, jak i sposobu przechodzenia na kolejne poziomy umiejętności(staż).Gro spraw trudnych ,które powstaną podczas codziennej pracy będziemy rozwiązywać na bieżąco jak najszybciej to będzie możliwe. Aby tak było potrzebna jest sprawna komunikacja którą zapewnią nam „delegaci”, osoby najlepiej reprezentujące Wasze interesy przed Komisją Zakładową. Do ich wyłonienia niezbędne będą wybory które przeprowadzimy na terenie firmy w pierwszych miesiącach nowego roku(przełom styczeń-luty). Wszelkie informacje na ten temat  juz w wkrótce znajdziecie w kolejnych biuletynach jak i na stronie internetowej związku.

Kończąc chciałbym jeszcze raz zachęcić wszystkich niezdecydowanych oraz wahających się do wstąpienia w szeregi naszej Organizacji Zakładowej, wszak "w kupie siła", a co za tym idzie liczny Związek  ma mocne podstawy w negocjacjach z pracodawcą.

Do Siego Roku!!!

Przewodniczący

KZ NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.

Marcin Steinke

Pismo nr 5 z dnia 22.12.2010

włącz .

Poznań, 22.12.2010r.

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.

Koleżanki i Koledzy!!!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nic tak nie irytuje jak zły przepływ informacji lub ich brak, w sprawach tak ważnych jak te na linii związek zawodowy a pracodawca. Dokładamy wszelkich starań by sytuacja, na razie mało komfortowa, diametralnie uległa zmianie. Lecz aby uzyskać taki stan rzeczy potrzeba współpracy obu stron. Jak pisałem we wcześniejszych biuletynach trudno nam o płynny przekaz informacji, choćby z prostej przyczyny braku tablic tzw. związkowych. Komisja Zakładowa postanowiła zrezygnować z owych ponieważ wydawanie miesięcznie 150pln.z waszych składek za trzy tablice to po porostu strata pieniędzy. Jeśli zahaczyłem już o temat finansów muszę a nawet czuję się w obowiązku poinformowania Was(CHCĄC TEŻ UCIĄĆ WSZELKIE PLOTKI) o "ofercie" jaką otrzymaliśmy od firmy. Mianowicie chodzi tu o umowę w sprawie świadczeń rzeczowych pracodawcy na rzecz zakładowej organizacji związkowej, która to określa proponowane stawki najmu lokalu, mebli biurowych, wyposażenia biura w sprzęt elektroniczny oraz korzystania z sali spotkań z pracownikami. Sumując te wszystkie kwoty uzyskujemy jak na nasze warunki astronomiczną kwotę ok.8000pln/m-c. Sami widzicie, że na taką propozycję możemy zareagować tylko odmownie, wszak składki maja służyć zupełnie innym celom. Wracając do tematu przepływu informacji, jestem często świadkiem kuriozalnych sytuacji polowania na przewodniczącego związku, i w krótkiej, zwyczajowej rozmowie co bardziej "krewcy" przełożeni widzą działanie na szkodę firmy, a likwidowanie naszych biuletynów na pewnych wydziałach przybrało formę dziecięcej zabawy w "kotka i myszkę"(my wykładamy-oni do niszczarki).

Wychodząc na przeciw problemowi, jesteśmy w trakcie uruchamiania strony internetowej, która poza aktualnościami związkowymi mieścić będzie między innymi informację o planowanych działaniach KZ na terenie firmy i porady prawne dla pracowników. Strona ta jest tworzona przez jednego z naszych kolegów i może dla pracodawcy to niezrozumiałe-ale w pełni za darmo! Mamy wielką nadzieję, że projekt wystartuje jeszcze w tym roku a o wszystkim jak najszybciej Was poinformujemy.

Przewodniczący

KZ NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.

Marcin Steinke