Koleżanki i Koledzy,

W dniu 5 października 2020r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Pracodawcy. Na spotkaniu poruszyliśmy następujące tematy:

 1. Negocjacje płacowe 2021r. (Pismo od Dyrektora), (Postulaty Organizacji),
 2. Dezorganizacja pracy na konfekcji I przez weekendową absencję pracowników firmy BREGO.
 3. X-primer - wymuszanie zmiany hasła co dwa miesiące.
 4. Wniosek o informowanie pracowników o wysokości przyznanej premii 20%. Ile procent pracownik uzyskał w poszczególnych kryteriach premii.
 5. Zmiana punktacji w matrycy T1-T2 na wydziale walcowni.
 6. Nowe kryteria premii 20%. Od kiedy obowiązują?
 7. Wykorzystanie budżetu na wzrost wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników w roku 2020.

Pracodawca odniósł się do tematów poruszonych na spotkaniu w dniu 29.07.2020r.

 • Dodatek nocny pracowników systemu 12h.
  Poprzez zmianę systemu pracy z 8 godzinnego na 12 godzinny Pracownicy mimo, że pracują tyle samo godzin w nocy mają naliczany dodatek nocny za mniejszą ilość godzin. Pracując w systemie 12 godzinnym mają płacone za 7,75 godziny dodatku nocnego, a nie za 8 godzin.
  Odp. Pracodawca przychylił się do naszego wniosku i po zmianach w systemie, będzie naliczał 8h dodatku nocnego.
 • Nadgodziny w systemie 12h.
  Zgodnie z art.1513 KP pracownikowi przysługuje dzień wolny za pracę w dzień wolny. Wobec tego pracownik pracujący w systemie 12h, który przepracował w dniu wolnym od pracy 8h powinien otrzymać w zamian dodatkowy dzień wolny tj. 12h. Z naszych informacji wynika, że pracownicy odbierali godziny wypracowane w dniu wolnym 1-1, czyli 8h za 8h.
  Odp. Pracodawca oczekuje na raport z firmy NGA z rozliczeniem tych godzin.
 • Uczciwe i równe traktowanie pracowników.
  Odp. Pracodawca zapewnia, że wszyscy pracownicy są równo traktowani.
 • Transport ręczny przenośników na magazynie.
  Odp. Konstrukcja transporterów ma być dostosowana do tego, aby można było je przewozić.
 • Kwarantanna jako incydent?
  W porozumieniu nie została przewidziana kwarantanna jako incydent dlatego uważamy, że dodatek roczny 3000zł powinien być umniejszony o 1/365 za każdy dzień kwarantanny.
  Odp. Pracodawca nie przychylił się do wniosku, jednak jeszcze rozważy taką zmianę.
 • Badania okresowe zgodnie z Kodeksem Pracy, czyli poza godzinami pracy.
  Odp. Pracodawca zapewnia, że w miarę możliwości takie badania będą przeprowadzane zgodnie z Kodeksem Pracy.
 • Położenie czytników X-Primer i zmiany w Regulaminie Pracy.
  Jako Organizacja zwróciliśmy uwagę na niewłaściwe usytuowanie nowych czytników. Do czasu uregulowania tego tematu jako Organizacja Zakładowa (OZ) nie podpiszemy zmian w Regulaminie Pracy.
  Odp. Pracodawca uwzględnił przekazane przez OZ uwagi, co do ilości oraz lokalizacji czytników. Zainstalował dodatkowy czytnik na magazynie opon oraz przeniesie czytniki, których lokalizacja może powodować zagrożenie przy ich użytkowaniu.