Koleżanki i Koledzy, 

Do Waszej wiadomości przekazujemy, że jako Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Bridgestone Poznań, otrzymaliśmy podziękowania za udzielone wsparcie dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu im. Józefa Strusia.