Komunikat dotyczący kalendarzy pracy

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W związku z ukazaniem się w dniu 27.11.2018r. komunikatu pracodawcy w sprawie kalendarzy, a zwłaszcza jego części:
„Organizacja Związkowa póki co, wprowadzenie nowego kalendarza na czas próbny warunkuje przeprowadzeniem referendum i jego pozytywnym wynikiem, a Pracodawca proponuje aby referendum było przeprowadzone pod koniec okresu próbnego, a nie przed jego rozpoczęciem.
W związku z tym w roku 2019 wejdziemy z obecnym kalendarzem 7 dniowym, który Organizacja Związkowa rekomenduje jako najlepszy.”
Informujemy, że Organizacja Związkowa warunkuje wprowadzenie nowego kalendarza na czas próbny przeprowadzeniem referendum przed i po. W ten sposób pracownicy zdecydowaliby czy chcą tej próby a po jej zakończeniu podjęli decyzję, w którym kalendarzu chcą pracować na stałe.

Natomiast nieprawdą jest, że Organizacja Związkowa rekomenduje jako najlepszy kalendarz 7-dniowy. Od pierwszych spotkań wskazywaliśmy, że żaden kalendarz w systemie 4-brygadowym nie jest idealny i przyjazny pracownikowi. Naszym zdaniem do utrzymania ciągłej produkcji, najkorzystniejszym dla zdrowia pracowników jest system 5-cio brygadowy (na korzystnych warunkach), który zapewniłby odpowiedni odpoczynek.