Pisma do pracowników

BON_DOMSZ okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” spółka „DOMS” przygotowała dla członków naszego związku promocję w postaci bonu o wartości 200zł.
Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Zakopanem, Jarnołtówku i Spale. Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w tych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.

Koleżanki i Koledzy, 

Do Waszej wiadomości przekazujemy, że jako Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Bridgestone Poznań, otrzymaliśmy podziękowania za udzielone wsparcie dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu im. Józefa Strusia.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z informacją przekazaną Pracownikom przez Pracodawcę o uruchomieniu od 1 maja 2020r. systemu X-Primer, złożyliśmy w dniu 12.05.2020r. do Pracodawcy pismo (TUTAJ) w celu uzgodnienia zapisów regulaminowych.

Jako Organizacja w piśmie z dnia 19.03.2020r. (TUTAJ), przekazaliśmy Pracodawcy, zebrane od Was uwagi i zagrożenia związane z wdrażaniem nowego systemu. Niestety do dnia dzisiejszego zmiany w Regulaminie Pracy nie zostały uzgodnione.

Koleżanki i Koledzy!!!

Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc dla naszego kolegi Adama Manysiaka. Na pewno wielu z Was miało okazje go poznać, Adam był wieloletnim pracownikiem naszej firmy (dział wytłaczania) oraz członkiem NSZZ "Solidarność". Od maja 2020r. podjął pracę u nowego pracodawcy jednak sytuacja zdrowotna, skomplikowała życie jemu i jego rodzinie. Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrego serca o przyłączenie się do zbiórki:

https://pomagam.pl/dlamanysia?fbclid=IwAR13s2DU3hihfgqVCem28PkMQhgfGRtfWmukW6L8Y850BaGVul2udKjZXdc

Koleżanki i Koledzy

W dniu 30.04.2020r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Pracodawcy.

Z uwagi na interpretację Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP), które rozpatrują wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w trakcie przestoju ekonomicznego wynikającego z ustawy COVID nie jest możliwe ubieganie się o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przez Pracodawcę na podstawie zawartego ze strona Związkową w dniu 9 kwietnia 2020r. porozumienia w sprawie wprowadzenia postoju ekonomicznego oraz innych działań.

W związku z powyższym w dniu 30.04.2020r. podpisaliśmy porozumienie, którego założenia nie uległy zmianie w stosunku do porozumienia z dnia 9.04.2020r., czyli nie uległy zmianie warunki wynagradzania pracowników w czasie postoju ekonomicznego. Treść nowego porozumienia TUTAJ.