Pisma do pracowników

Spotkanie z pracodawcą 13.12.2018r.

włącz .

W dniu 13.12.2018r. odbyło sie spotkanie komisji zakładowej z pracodawcą. Najważniejsze kwestie jakie były poruszone na spotkaniu:

  • układ kalendarzy 8h na 2019r.,
  • ograniczenia w planowaniu R-ek na wydziałach konfekcji w okresie postoju letniego,
  • propozycja dla pracowników wulkanizacji pracy w systemie 12h pod rygorem zmiany stanowiska,
  • nieuzasadniona rotacja między brygadami pracowników Laboratorium,
  • przenoszenie pracowników na inne brygady związane z przejściami osób chętnych na system 12h co jest niezgodne z postanowieniem § 7 pkt.7a porozumienia z dnia 28.03.2018r.
  • nieprawdziwe informacje przekazane przez Pracodawcę w biuletynie informacyjnym dotyczącym ewentualnej próby systemu 12h dla całego zakładu,
  • problemy z uzyskaniem premii na maszynach konfekcyjnych produkujących trudne rozmiary.

Wobec tych wszystkich utrudnień jakie pracodawca stawia pracownikom wystosowaliśmy pismo TUTAJ do dyrektora fabryki Pana Romana Staszewskiego.

CDO 24 - Ochrona Prawna. Rusza od stycznia 2019r

włącz .

Informujemy, że ochrona prawna CDO 24 o której pisaliśmy TUTAJ ruszy od stycznia 2019r. Jeśli ktoś nie zdążył zapisać się może nadal to zrobić. Szczegóły TUTAJ.

37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

włącz .

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność zaprasza na obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

 Program obchodów:

Komunikat dotyczący kalendarzy pracy

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W związku z ukazaniem się w dniu 27.11.2018r. komunikatu pracodawcy w sprawie kalendarzy, a zwłaszcza jego części:
„Organizacja Związkowa póki co, wprowadzenie nowego kalendarza na czas próbny warunkuje przeprowadzeniem referendum i jego pozytywnym wynikiem, a Pracodawca proponuje aby referendum było przeprowadzone pod koniec okresu próbnego, a nie przed jego rozpoczęciem.
W związku z tym w roku 2019 wejdziemy z obecnym kalendarzem 7 dniowym, który Organizacja Związkowa rekomenduje jako najlepszy.”
Informujemy, że Organizacja Związkowa warunkuje wprowadzenie nowego kalendarza na czas próbny przeprowadzeniem referendum przed i po. W ten sposób pracownicy zdecydowaliby czy chcą tej próby a po jej zakończeniu podjęli decyzję, w którym kalendarzu chcą pracować na stałe.

Natomiast nieprawdą jest, że Organizacja Związkowa rekomenduje jako najlepszy kalendarz 7-dniowy. Od pierwszych spotkań wskazywaliśmy, że żaden kalendarz w systemie 4-brygadowym nie jest idealny i przyjazny pracownikowi. Naszym zdaniem do utrzymania ciągłej produkcji, najkorzystniejszym dla zdrowia pracowników jest system 5-cio brygadowy (na korzystnych warunkach), który zapewniłby odpowiedni odpoczynek.

Wynik uzupełniających wyborów SIP 2018

włącz .

W związku z wpłynięciem rezygnacji od kolegi Józefa Gałczyńskiego z funkcji Wydziałowego SIP w komórce organizacyjnej kontroli końcowej oraz zgłoszeniem nowego kandydata na Grupowego SIP z komórki organizacyjnej magazynu brygady "C", w dniu 12.11.2018r. odbyły się wybory uzupełniające na powyższe funkcje. W wyniku tych wyborów Wydziałowym SIP na oddziale Kontroli Końcowej został wybrany kolega Zbigniew Wojtaszak, a z kolei Grupowym SIP w komórce organizacyjnej magazynu brygady "C" został wybrany kolega Marek Mahlke. Gratulujemy kolegom nowych funkcji i życzymy owocnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej firmie.