Pisma do pracowników

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 5 października 2020r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Pracodawcy. Na spotkaniu poruszyliśmy następujące tematy:

  1. Negocjacje płacowe 2021r. (Pismo od Dyrektora), (Postulaty Organizacji),
  2. Dezorganizacja pracy na konfekcji I przez weekendową absencję pracowników firmy BREGO.
  3. X-primer - wymuszanie zmiany hasła co dwa miesiące.
  4. Wniosek o informowanie pracowników o wysokości przyznanej premii 20%. Ile procent pracownik uzyskał w poszczególnych kryteriach premii.
  5. Zmiana punktacji w matrycy T1-T2 na wydziale walcowni.
  6. Nowe kryteria premii 20%. Od kiedy obowiązują?
  7. Wykorzystanie budżetu na wzrost wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników w roku 2020.

Pracodawca odniósł się do tematów poruszonych na spotkaniu w dniu 29.07.2020r.

Koleżanki i Koledzy,

w tym roku obchodzimy 40. rocznicę narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność’’. Ten wyjątkowy dzień – 31 sierpnia to szczególna karta w historii naszego Narodu. W 1980 r. serca Polaków wypełniła nadzieja i wiara, że Polska będzie suwerennym i wolnym krajem. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu wielu naszych rodaków możemy celebrować to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Niestety, obecna sytuacja, którą determinuje koronawirus zmusiła Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ oraz naszą Organizację Zakładową do odwołania wielu z  planowanych eventów. Obostrzenia wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie pozwalają nam na uczczenie tego pięknego święta wszystkich Polaków, w sposób, który wcześniej planowaliśmy. Wytyczne, dotyczące między innymi, utrzymania dużego dystansu społecznego, ograniczenia zgromadzeń do 150 osób sprawiają, że w tym roku obchody 31 sierpnia będą zorganizowane w skromnej formule.

W związku z powyższym, aby uczcić Dzień Solidarności i Wolności -święto państwowe, za zgodą Dyrektora przystroiliśmy ogrodzenie w pobliżu bram wjazdowych naszej firmy we flagi ,,Solidarności’’ oraz baner naszej Organizacji Zakładowej. Dzięki temu, każdy pracownik poczuje wyjątkowość w dniu tego święta. Warto utrwalać i przypominać ten wyjątkowy moment w dziejach naszego kraju – początek drogi ku odzyskaniu suwerenności, wolności oraz samorządności.

BON_DOMSZ okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” spółka „DOMS” przygotowała dla członków naszego związku promocję w postaci bonu o wartości 200zł.
Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Zakopanem, Jarnołtówku i Spale. Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w tych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.

31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. W celu uczczenia 40 rocznicy tych wydarzeń zapraszamy wszystkich do biura naszej organizacji od 20.08.2020r po flagi "Solidarności" aby w tym dniu zawiesić je na fasadach swoich domów.

Szczegóły obchodów TUTAJ

Koleżanki i Koledzy, 

Do Waszej wiadomości przekazujemy, że jako Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Bridgestone Poznań, otrzymaliśmy podziękowania za udzielone wsparcie dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu im. Józefa Strusia.