Pisma do pracodawcy

Zapytanie o 15min

włącz .

Organizacja Zakładowa                   Poznań, 25 sierpnia 2011 r.

NSZZ „Solidarność”

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Pan Piotr Kozłowski

Dyrektor Fabryki

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

W imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji pracowników świadczących pracę w systemie 3-zmianowym na II zmianie od godz. 14.00 do godz. 22.15.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy (pkt 4.13.) pora nocna obejmuje godziny od 22.00 do 6.00. Z tej regulacji wynika, że pracownik wykonujący pracę na II zmianie do godz. 22.15, w każdym dniu pracy na tej zmianie przez 15 minut świadczy pracę w porze nocnej, co w skali miesiąca kalendarzowego podwyższa łączny wymiar pracy danego pracownika w porze nocnej.

W myśl przepisów Regulaminu oraz art. 1518 Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Z informacji posiadanych przez naszą Organizację wynika, że czas wykonywania pracy na II zmianie od 22.00 do 22.15 nie jest uwzględniany w wymiarze pracy w porze nocnej, a  tym samym nie jest rekompensowany wypłatą dodatkowego wynagrodzenia.

Ponieważ taki stan byłby niezgodny z przepisami prawa pracy, wnosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Przyspieszenie terminu negocjacji

włącz .

Organizacja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

 

Pan

Piotr Kozłowski

Wiceprezes Zarządu

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Ul. Bałtycka 65

61-017 Poznań

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, Organizacja Zakładowa zwraca się do Pana z prośbą o ponowne wyznaczenie daty rozpoczęcia negocjacji płacowych. Uważamy, że odłożenie rozmów o kolejne 18 dni jest lekceważeniem Komisji Zakładowej jak i pracowników Spółki. Jak Pan dobrze zauważył rozmowy w tak ważnej kwestii nie powinny być odkładane w czasie i to tak znacznie. Nawet jeśli spowodowane jest to nieobecnością jednej z osób biorącej udział w negocjacjach, aby nie wywoływać negatywnych emocji wśród pracowników i nie dawać Organizacji Zakładowej powodów do podjęcia bardziej radykalnej formy działań, można na pierwsze nasze spotkanie wyznaczyć inną kompetentną w temacie osobę. Komisja Zakładowa nie widzi też możliwości kolejnego tłumaczenia pracownikom powodu przesunięcia rozmów w Ich sprawie najważniejszej, i poprze każdą inicjatywę Organizacji Związkowej prowadzącą do zakończenia tej patowej sytuacji.

 

 

 

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w BSPZ Sp. z o.o.

Spotkanie w sprawie negocjacji płacowych

włącz .

Poznań, 21.01.2011.

 

Pan

Piotr Kozłowski

Dyrektor

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

 

 

 

Odnosząc się do Państwa zaleceń odnośnie terminu podjęcia rozmów płacowych  Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

wyraża chęć rozpoczęcia negocjacji w dniu 28-01-2011 o godz.13:00.Jednocześnie informujemy, że do tak ważnego tematu

jakim niewątpliwie są porozumienia płacowe, pragniemy przystąpić w obecności osoby

Pana Dariusza Wegnerskiego - specjalisty ds. prawnych Zarządu Regionu Wielkopolska "Solidarność".

 

 

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Zespół Powypadkowy

włącz .

KZ NSZZ ,,Solidarność’’                                                                                                                                                                             Poznań, dnia 1 grudnia 2010 r.

W Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

w miejscu

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

ul. Bałtycka 65

61 – 017 Poznań

 

W nawiązaniu do ustaleń z działem BHP, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. powołała Zespół Powypadkowy w składzie:

1. Paweł Barłóg

2. Łukasz Świątkowski

3. Mikołaj Krystofiak

4. Sławomir Janczak

Z poważaniem

 

Marcin Steinke

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Komisja Zakładowa

włącz .

KZ NSZZ ,,Solidarność’’                                                                                                                                                                         Poznań, dnia 15 listopada 2010 r.

W Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

w miejscu

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

ul. Bałtycka 65

61 – 017 Poznań

 

Działając w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone   Poznań Sp. z o.o. informujemy, że w wyniku zebrania wyborczego Zakładowego Zebrania Członków naszej organizacji w dniu 3 listopada 2010 r. została wybrana Komisja Zakładowa, która następnie ukonstytuowała się, a poszczególne osoby pełnią funkcje :

1. Marcin Steinke – Przewodniczący

2. Tomasz Bartoszek – Skarbnik

3. Zbigniew Adamczak - Sekretarz

W/w osoby zostały wybrane na okres trwania kadencji 2010-2014

Z poważaniem

Marcin Steinke

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań Sp. z o.o