Koleżanki i Koledzy,

Z informacji od Was wynika, że nie zgadzacie się z przedstawionym stanowiskiem pracodawcy w komunikacie z dnia 10 listopada. W swoim stanowisku pracodawca podważył słuszność naszych postulatów. Niestety Pracodawca nie odniósł się do tematu wzrostu wynagrodzeń dla części pracowników, który również poruszyliśmy na spotkaniu w dniu 9 listopada.

Zebrane przez delegatów dane pokazują, że podwyżki w październiku otrzymali niektórzy magazynierzy, operatorzy, liderzy oraz pracownicy dzienni. Wzrost wynagrodzeń dotyczył głównie pracowników z niedużym stażem pracy. Takim działaniem pracodawca podzielił pracowników. Według wielu pracowników pracodawca nie chce doceniać wiedzy i doświadczenia. Zwłaszcza teraz gdy w naszym kraju jest duży wzrost cen (również cen opon) takie podejście jest niezrozumiałe.  

Zgodnie z §5 pkt. 1 Porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2021 roku strony potwierdziły, że osiągnęły porozumienie co do zasad regulacji wynagrodzeń w latach 2021-2023. Zgodnie z §2 w porozumieniu zostały zawarte „Kompleksowe zasady regulacji wzrostu wynagrodzeń w latach 2021-2023”. Nie ma zapisów o regulacji wynagrodzeń dla części pracowników. Pracodawca swoim działaniem, potwierdza brak szacunku dla swoich pracowników chociażby tym, że niestosuje się do zapisów porozumienia ze związkiem zawodowym, który zgodnie z polskim prawem REPREZENTUJE TYCH PRACOWNIKÓW. Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań to są pracownicy firmy Bridgestone Poznań, którzy domagają się SZACUNKU, GODNOŚCI I RÓWNEGO TRAKTOWANIA!!!

Pracodawca zapewnia, że chce rozmawiać i prowadzić dialog. Niestety po ostatniej pikiecie Pracodawca dopiero po 13 dniach znalazł czas na rozmowę, pomimo naszej chęci na wcześniejsze spotkanie.

Po spotkaniu w dniu 9 listopada, zaproponowaliśmy 10 listopada termin kolejnego spotkania (17,18 lub 19 listopada) w celu kontynuowania rozmów w temacie przedstawionych postulatów przez organizację związkową. W dniu 16 listopada br. zostało złożone pismo ponaglające w tej sprawie. 17 listopada otrzymaliśmy od Pracodawcy informację z propozycją spotkania w dniu 22 listopada. Propozycję Pracodawcy oczywiście zaakceptowaliśmy.

Jako Komisja Zakładowa oczekujemy waszego wsparcia i zaangażowania w dalszych działaniach dotyczących poprawy warunków pracy w fabryce. Niezadowolenie z obecnej sytuacji udziela się także wśród pracowników nienależących do Organizacji Związkowej, co tylko potwierdza złą sytuację. Cieszy fakt, że część tych osób zdaje sobie sprawę z indywidualnej bezsilności i deklaruje chęć wstąpienia w nasze szeregi. Rozmawiajcie z osobami, które jeszcze nie wstąpiły w szeregi „Solidarności” bo tylko siła związku i liczebność może pokazać pracodawcy nasze niezadowolenie.

O dalszych decyzjach dotyczących kolejnych działań będziemy informować was na bieżąco.

 

SOLIDARNOŚĆ PRACOWNIKÓW BRIDGESTONE!!!

 

SOLIDARNOŚĆ KOLEGO TO JEDEN ZA WSZYSTKICH WSZYSCY ZA JEDNEGO!!!

 

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań