Poszkodowani w turnieju

włącz .

Organizacja Zakładowa                                                    Poznań, 29.08.2012r.
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Piotr Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 65
61-017 Poznań

        Działając w imieniu pracowników poszkodowanych w trakcie turnieju piłkarskiego  organizowanego przez Bridgestone Poznań, prosimy aby nieobecności związane z urazami powstałymi na turnieju nie były przyczynkiem do umniejszenia premii poszkodowanych. Mamy świadomość, iż osoby te otrzymały odszkodowanie wynikające z ubezpieczenia turnieju ale jak wiadomo nie pokryły one strat spowodowanych nieobecnością w pracy jak i samej kontuzji. Poszkodowani  zwrócili uwagę, że suma jaką otrzymali od ubezpieczyciela z ledwością wystarczyła na pokrycie kosztów rehabilitacyjnych. Uważamy, że w tej sytuacji, kiedy to pracownik reprezentuje firmę i doznaje uszczerbku na zdrowiu,  powinna ona taki przypadek traktować indywidualnie i odstąpić od trybu „Programu Premiowego” wobec poszkodowanych. Działając  zgodnie z regulaminem Pracodawca zniechęci swoich pracowników do udziału w przyszłorocznej imprezie.
          Mając na względzie czas jaki pozostał do końca miesiąca prosimy o jak najszybsze pozytywne rozpatrzenie sprawy.