Jest zima to jest zimno

włącz .

Poznań, 01 luty 2012

Organizacja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
w miejscu

Piotr Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Ul. Bałtycka 65
61-017 Poznań

 

          Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją jaką od pewnego czasu obserwujemy na hali produkcyjnej oraz w nowym (raju) magazynie. Mianowicie chodzi o temperaturę w jakiej muszą pracować operatorzy. Dziwi nas fakt, że kolejny rok mamy do czynienia z nieudolnością osób odpowiedzialnych za sprawność systemu grzewczego. Nie możemy obojętnie przejść obok działań jakie w tym kierunku poczynił Zarząd firmy. W gestii Pracodawcy leży zapewnienie swoim pracownikom odzieży ochronnej(chroniącej przed zimnem), a tą jak do tej pory otrzymali pracownicy min. TS, QA. Pragniemy zauważyć, że w/w pracownicy w tych niekorzystnych warunkach przebywają znacznie krócej niż operatorzy maszyn, dlatego domagamy się o jak najszybsze wyposażenie wszystkich operatorów w dodatkową odzież zapewniającą komfort cieplny. Z przykrością stwierdzamy, że taka sytuacja ma miejsce w firmie, która zawsze deklaruje najwyższą dbałość o swoich wszystkich pracowników. Uważamy także, że wszystkie przeziębienia które spowodują absencje w śród operatorów winny być traktowane jako „wypadek przy pracy w związku z zaniedbaniem Pracodawcy”.

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
w BSPZ Sp. z o.o.