Porozumienie zostało zawarte

włącz .

Wspólny komunikat  TUTAJ.