Aktualności

Koleżanki i koledzy!!

NSZZ"Solidarność" wystąpił z propozycją ustawy emerytur za staż. Zbieramy podpisy do końca września

Informacje w biurze "Solidarności" i na stronie https://emeryturazastaz.pl

Dokumenty do pobrania:

Emerytury za staż - ulotka
Projekt ustawy o emeryturach za staż
Lista do składania podpisów.

Popełnienie nieumyślnie błędu produkcyjnego, nie musi Cię dużo kosztować.

Bridgestone Poznań coraz częściej ma roszczenia odszkodowawcze względem swoich pracowników, którzy popełnili błąd produkcyjny. Zgodnie z art. 114 – 122 Kodeksu Pracy Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Wobec powyższego pracodawca ma prawo żądać od pracownika odszkodowania za poniesione straty. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi.

Praca w naszej firmie nie należy do lekkich, często są to ciężkie warunki, w wysokich temperaturach, w porze nocnej, dodatkowo obłożone wysokimi normami, od których zależy wysokość naszych wynagrodzeń. Dlatego w takich warunkach nietrudno o błąd produkcyjny. Nasz pracodawca w ostatnich latach miał kilka roszczeń odszkodowawczych, z których największe sięgały kwot 12 000 zł.  Nie życzymy nikomu błędów, ale można się od nich ubezpieczyć.

Polisa z firmą PZU została już podpisana i obowiązuje do 30 września 2022r. Miesięczny koszt wynosi 4,33zł/miesiąc/osobę (52zł/rok) płatne za cały rok z góry. Suma gwarancyjna wynosi 15.000 PLN dla każdego ubezpieczonego pracownika. Osoby, które są zainteresowane i chciałyby przystąpić do takiego ubezpieczenia proszone są o wypełnienie deklaracji w biurze związku i dokonanie przelewu. Szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia są dostępne TUTAJ.

DANE do przelewu:

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań
ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań
nr konta: 19 1090 1476 0000 0001 4029 6385
W tytule przelewu proszę wpisać „IMIĘ NAZWISKO” nr TETA

Koleżanki i koledzy,

Igor Jakubowski to syn naszego kolegi z konfekcji II, który pilnie potrzebuje pomocy!!! Prosimy wszystkich, którzy nie są obojętni na tragedię jaka przydarzyła się temu chłopcu, aby wzięli udział w zbiórce na https://www.siepomaga.pl/igor-jakubowski

Miło nam poinformować, że nasz Zakładowy Spoełeczny Inspektor Pracy - Paweł Marciniak zajął 3 miejsce w konkursie na Najaktywnieszego Społecznego Inspektora Pracy. Gratulujemy koledze i dziękujemy za dotychczasowe działania oraz zaangażowanie w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w Bridgestone Poznań. Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym, prywatnym oraz w tej jakże ważnej służbie społecznej. Szczegóły TUTAJ.

kontrola l4

Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zgłoszeniami napływającymi do nas, że kontrole poprawności wykorzystania L4 budzą u Was wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzania, chcielibyśmy zebrać informacje w tej sprawie. Dlatego, jeśli mieliście taką kontrolę i macie do niej uwagi, prosimy o wypełnienie ankiety TUTAJ i przekazanie jej do Komisji Zakładowej. Zebrane dane pomogą nam zweryfikować, czy kontrole są przeprowadzane zgodnie z zasadami opracowanymi przez ZUS-u TUTAJ.

Podkategorie

Zawiera pisma Związku do Bridgestone Poznań
Zawiera pisma Komisji Zakładowej do Pracowników BSPZ

Ważne informacje

Przekaż 1% podatku dochodowego na chore dzieci.