Aktualności

kontrola l4

Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zgłoszeniami napływającymi do nas, że kontrole poprawności wykorzystania L4 budzą u Was wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzania, chcielibyśmy zebrać informacje w tej sprawie. Dlatego, jeśli mieliście taką kontrolę i macie do niej uwagi, prosimy o wypełnienie ankiety TUTAJ i przekazanie jej do Komisji Zakładowej. Zebrane dane pomogą nam zweryfikować, czy kontrole są przeprowadzane zgodnie z zasadami opracowanymi przez ZUS-u TUTAJ.

Koleżanki i koledzy,

W dniu 30 kwietnia 2021 roku zostało zawarte porozumienie płacowe (TUTAJ) na lata 2021-2023.
Dziękujemy wszystkim członkom związku za zaangażowanie i wsparcie.

Pozdrawiamy
Komisja Zakładowa

Koleżanki i Koledzy!!!

27 kwietnia odbyło się spotkanie z pracodawcą dotyczące negocjacji. Podczas spotkania, strona związkowa nadal szukając porozumienia złożyła propozycję, aby wzrost wynagrodzeń podpisać na rok, natomiast na trzy lata uzgodnić kwestię benefitów. W 2021 roku propozycja wzrostu wynagrodzenia, to średnio 3,4%  w przedziale minimum 1,7% do 5,1%. Propozycja nie znalazła akceptacji ze strony pracodawcy. Z kolei od ostatniego spotkania pracodawca nie zmienił swojego stanowiska. Dlatego złożyliśmy pismo do Prezesa (TUTAJ), w którym wzywamy do dalszego wypłacania benefitów, ponieważ pracodawca zgodnie z art.18 Kodeksu Pracy może w dalszym ciągu je wypłacać. Pracodawca wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na spokoju społecznym. Dlatego mamy  nadzieję, że pracodawca  mając na względzie dobro pracowników oraz dobre imię firmy, będzie kontynuował wypłatę dodatków.

Koleżanki i Koledzy.

Pracodawca w dniu 31 marca na spotkaniu z pracownikami ogłosił, iż niepodpisanie porozumienia do końca dnia będzie równoznaczne z końcem wypłacania benefitów i wstrzymaniem podwyżek. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy od pracodawcy zaproszenie na spotkanie w dniu 21 kwietnia godz. 10:30, gdyż na ostatnim spotkaniu negocjacyjnym w dniu 30 marca br. zawnioskowaliśmy o kontynuację wypłacania benefitów oraz dalsze prowadzenie rozmów dotyczących podwyżek.

W ocenie Organizacji NSZZ „Solidarność” zawarcie nowego porozumienia przez strony dialogu społecznego służy przede wszystkim interesom wszystkich Pracowników Bridgestone Poznań, którzy stanowią największą wartość tej firmy. Dlatego zaproponowaliśmy wcześniejsze dodatkowe dwa terminy w dniu 16 i 19 kwietnia. Oczekujemy, że również pracodawca przychyli się do zaproponowanych przez nas terminów.

Z racji powagi sytuacji ponownie wyjdziemy z propozycją nagrywania lub szczegółowego protokołowania spotkań negocjacyjnych ze względu na rozbieżności jakie wychodziły w komunikatach Pracodawcy.

Podkategorie

Zawiera pisma Związku do Bridgestone Poznań
Zawiera pisma Komisji Zakładowej do Pracowników BSPZ

Ważne informacje

Przekaż 1% podatku dochodowego na chore dzieci.