Pismo do Dyrektora dotyczące kontroli poprawności wykorzystania zwolnień lekarskich oraz sposobu ich przeprowadzania.

włącz .

"W związku z wydaniem przez Pracodawcę „Poradnika dla pracowników Bridgestone Poznań” dotyczącego weryfikacji zwolnień lekarskich, w imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zgłaszamy szereg zastrzeżeń do tego dokumentu.
W Poradniku Pracodawca twierdzi, że wdrożył system weryfikacji zwolnień lekarskich z uwagi na wzrostową tendencję absencji chorobowej w całym kraju i realizując wymagania ustawodawcy. Uważamy, że takie uzasadnienie nie jest prawdziwe i wprowadza pracowników w błąd. Przepisy obowiązujące w tym zakresie nie zmieniły się i dają pracodawcy jako płatnikowi składek prawo, a nie nakładają obowiązek kontroli poprawności wykorzystywania zwolnień lekarskich. Natomiast sformułowanie, że pracodawca realizuje wymagania ustawodawcy sugeruje, że pracodawca (i wynajęta przez niego firma) działają na takich zasadach, jak organy władzy publicznej, co jest mylące dla pracowników.

Infromacja po spotkaniu z kierownictwem firmy w dniu 25.09.2017r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!
25 września 2017 roku odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy.
Podczas spotkania strona pracodawcy podniosła tematy dotyczące:
1. Nie zamieszczenia na naszej stronie internetowej pisma Dyrektora fabryki, które było odpowiedzią na pismo przekazane przez Zakładową Organizację Związkową do pracodawcy 18 sierpnia 2017 roku.
2. Wniosek pracodawcy o zmianę osoby wybranej w wyborach powszechnych na funkcję wydziałowego społecznego inspektora pracy (SIP).
3. Przekazanie informacji o potrzebie (wg pracodawcy) wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w BSPZ, czyli możliwość rozliczenia czasu pracy w skali roku a nie jak obecnie w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.
Ze strony Zakładowej Organizacji Związkowej na spotkaniu powróciliśmy do rozmów na tematy dotyczące:

ROZKŁAD CZASU PRACY

włącz .

Tworzenie rozkładów czasu pracy

Od dnia 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy mają obowiązek tworzyć rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy). Zgodnie z nowymi przepisami rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc.

Czym jest rozkład czasu pracy?

31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności

włącz .

31 sierpnia dzien solidarnosci i wolnosci

W 35. rocznicę tragicznych wydarzeń lubińskich, tegoroczne centralne obchody podpisania porozumień sierpniowych zorganizowane zostaną w Lubinie.  30 sierpnia zaplanowano posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 31 sierpnia z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się uroczystości pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina 1982 r.

Pismo do Dyrektora Fabryki Bridgestone Poznań z dnia 18.08.2017r.

włącz .

          Jako Organizacja Zakładowa chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie brakiem konstruktywnych działań ze strony pracodawcy mających  na celu poprawę warunków pracy, dobrej atmosfery wśród załogi oraz zatrzymania odpływu doświadczonej kadry pracowniczej niezbędnej do wykonania planu, zarówno pod kątem ilościowym jak i co najważniejsze jakościowym.
Pomimo wielomiesięcznych rozmów toczących się od czasu pikiety, wielu konkretnych pomysłów i projektów, opracowanych przez Związek Zawodowy,  nie zostały wdrożone.  Wszystkie działania zarządu firmy odbierane są jako pozorowane lub oceniane przez pracowników jako błędne.