31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności

włącz .

31 sierpnia dzien solidarnosci i wolnosci

W 35. rocznicę tragicznych wydarzeń lubińskich, tegoroczne centralne obchody podpisania porozumień sierpniowych zorganizowane zostaną w Lubinie.  30 sierpnia zaplanowano posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 31 sierpnia z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się uroczystości pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina 1982 r.

Pismo do Dyrektora Fabryki Bridgestone Poznań z dnia 18.08.2017r.

włącz .

          Jako Organizacja Zakładowa chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie brakiem konstruktywnych działań ze strony pracodawcy mających  na celu poprawę warunków pracy, dobrej atmosfery wśród załogi oraz zatrzymania odpływu doświadczonej kadry pracowniczej niezbędnej do wykonania planu, zarówno pod kątem ilościowym jak i co najważniejsze jakościowym.
Pomimo wielomiesięcznych rozmów toczących się od czasu pikiety, wielu konkretnych pomysłów i projektów, opracowanych przez Związek Zawodowy,  nie zostały wdrożone.  Wszystkie działania zarządu firmy odbierane są jako pozorowane lub oceniane przez pracowników jako błędne.

XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy

włącz .

Każdego roku, w trzecią sobotę i niedzielę września, odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (kapelana i obecnie patrona NSZZ Solidarność) dla robotników Huty „Warszawa”. Rok później, uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski i modlili się w uroczystej Mszy. św. o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.
W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XXXV Pielgrzymce Ludzi Pracy, która odbędzie się 17.09.2017r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do przewodniczącego Zbigniewa Adamczaka tel. 516-104-453 do 05-09-2017r. Transport na pielgrzymkę będzie zorganizowany.

Pracodawca nie ma prawa bez pisemnej zgody pracownika bilansować wzajemnych należności...

włącz .

Jeżeli Pracodawca – niezależnie od przyczyn tego zdarzenia – wypłacił pracownikowi zbyt wysokie lub nienależne wynagrodzenie za pracę, to ma prawo domagać się od pracownika zwrotu tego wynagrodzenia, ale nie ma prawa dokonać potrącenia takiej należności z bieżącego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w każdym miesiącu kalendarzowym.
Taki brak uprawnienia po stronie pracodawcy wynika z treści art. 87 § 1 Kodeksu pracy, zawierającego zamknięty katalog należności, które pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Są to: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Zmiany w programie premiowym

włącz .

Komisja Zakładowa 12 lipca br. zakończyła pracę nad zmianami dotyczącymi przepisów wewnętrznych odnośnie tzw. Programu Premiowego. Najbardziej znaczącą zmianą systemu jest zmniejszenie okresu trwania Programu dla Pracowników, których on objął. Dotychczas po „wejściu” w Program dany Pracownik ponosił skutki absencji przez kolejne dwa miesiące od zaistnienia incydentów. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. 1 sierpnia 2017r. obecny system będzie działał tylko w miesiącu wystąpienia incydentów. Dodatkowo został usunięty zapis, który umożliwiał nie wypłacenie premii RS jeśli pracownik korzystał ze zwolnienia L4 w dni kiedy nie miał świadczyć pracy, czyli w R-ki.
Kolejną istotną zmianą jest kwestia Urlopu na Żądanie.