Obowiązki wynikające z ustawy...

włącz .

„Jak wiecie 9 listopada 2017r. zaistniał spór zbiorowy pomiędzy Organizacją Związkową a Pracodawcą. Według ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych art.8. Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu  w drodze  porozumienia, zawiadamiając  równocześnie  o powstaniu  sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.
Zawiadomienie o sporze z dnia 09.11.2017r. wpłynęło od naszego pracodawcy do Okręgowego Inspektora Pracy w dniu 06.12.2017r.

C.D. Propozycja grafiku na 2018r.

włącz .

W dniu 05.12.0217r. wielu z Was nie wiedziało, czy planować urlop na 2018r., czy też nie. Grafik jaki otrzymaliście przed 06.12.2017r. zawierał jeden 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Grafik ten był niezgodny z naszym regulaminem pracy, który nie przewiduje 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz miał wadliwie zaplanowany odpoczynek tygodniowy.
Regulamin Pracy przewiduje trzy systemy pracy obowiązujące w BSPZ, opisane w pkt. 4.5. Jednym z nich jest, PODSTAWOWY SYSTEM CZASU PRACY 3-ZMIANOWY Z CZTEROMIESIĘCZNYM OKRESEM ROZLICZENIOWYM (jak wiadomo w tym systemie pracują działy produkcyjne). Istnieje możliwość zmiany długości okresów rozliczeniowych, a zakres ich dat w kolejnych latach będzie ogłoszony odrębnym zarządzeniem Dyrektora Fabryki do 1 grudnia każdego roku, po uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową i zawarciu w tej sprawie porozumienia. Do dnia 06.12.2017r. porozumienie nie zostało zawarte.

PACZKI ŚWIĄTECZNE 2018R.

włącz .

Informujemy, że od 06.12.2017r do 15.01.2018r (z wyjątkiem przerwy świątecznej i noworocznej) będzie można odbierać paczki świąteczne w biurze Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań (biurowiec I piętro, pokój 133, na przeciw biura TS). Jeśli ktoś nie może odebrać paczki osobiście prosimy o kontakt telefoniczny z przewodniczącym Zbigniewem Adamczakiem 516-104-453.

Wszystkich członków Solidarności serdecznie zapraszamy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 - 15:00

Propozycja grafiku na 2018r. - nie do zaakceptowania.

włącz .

Koleżanki i koledzy,

Pracodawca wczoraj tj.04.12.2017r. przedstawił Wam grafik na 2018r. uwzględniający 12 miesięczny okres rozliczeniowy oraz równoważny system czasu pracy.

Informujemy, iż przedstawiony grafik nie został zaakceptowany przez Związek ze względu na okresy rozliczeniowe oraz system pracy. Nasze stanowisko zostało przekazane pracodawcy na piśmie z dnia 03.11.2017r. TUTAJ. Należy również zwrócić uwagę, że nie spełnia on wymogów prawa. Aby był zgodny, powinien zakładać dla każdej brygady 24 godzinny odpoczynek w ciągu każdych 7 dni począwszy od pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego. Dlatego niezrozumiałe jest postępowanie pracodawcy, który nakazał planowanie urlopów na tym grafiku.

GRAFIK2018

Powyższy przykład wzięty z kalendarza przedstawionego przez pracodawcę pokazuje, że brygada „C” w drugim cyklu nie ma „R”, brygada „B” w trzecim cyklu nie ma „R”, a brygada „A” w czwartym cyklu siedmiodniowym nie ma „R”.

Komisja Zakładowa

Rokowania trwają

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

28 listopada 2017 roku o godzinie 14:00 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami BSPZ na którym przedstawiono propozycje zmian w Regulaminie Wynagradzania. Propozycje dotyczyły zmian w systemie wynagrodzeń oraz wzrostu płac na kolejne lata.

Jak wiadomo 9 listopada br., powstał spór zbiorowy z powodu braku spełnienia żądań przekazanych pracodawcy w piśmie z 25 października 2017 roku. Propozycje pracodawcy w ogóle nie uwzględniają postulatów przekazanych pracodawcy przez Związek Zawodowy.

Obecnie zespół negocjacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej analizuje przedstawione propozycje, i przygotowuje się do dalszych kroków, które przewiduje procedura sporu zbiorowego. Termin kolejnego spotkania strony ustaliły na 11 grudnia 2017r., godz. 12:00.