Równoważny system pracy

włącz .

Ostatnio coraz głośniej robi się o kolejnej próbie wprowadzenia przez pracodawcę pracy po 12 godzin. Należy może uzmysłowić co to jest za system i jakie są wymogi prawne oraz jakie niesie zagrożenia.

Co oznacza równoważny system pracy

Informacja po spotkaniu z kierownictwem firmy w dniu 16.10.2017

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu wczorajszym (tj. 16.10.2017) odbyło się spotkanie strony związkowej z Dyrektorem fabryki i Szefem produkcji.

Spotkanie miało charakter informacyjny na którym dowiedzieliśmy się o zatwierdzonych przez najwyższe władze Bridgestone inwestycjach w Europie. Szczegółów dowiecie się bezpośrednio od pracodawcy, a także z informacji w mediach.

Ze strony organizacji związkowej zapytaliśmy, czy rozbudowa będzie niosła za sobą zrównoważony rozwój? Czy jeśli rozwija się firma – zwiększa produkcję, to pracownicy również odczują skutki tego rozwoju – nie tylko jako satysfakcję?

Spotkanie było bardzo krótkie i nie mieliśmy możliwości poruszyć tematów przekazanych pracodawcy podczas wrześniowego spotkania, dlatego mamy już ustalony termin kolejnego na środę 25 października br.

Pismo do Dyrektora dotyczące kontroli poprawności wykorzystania zwolnień lekarskich oraz sposobu ich przeprowadzania.

włącz .

"W związku z wydaniem przez Pracodawcę „Poradnika dla pracowników Bridgestone Poznań” dotyczącego weryfikacji zwolnień lekarskich, w imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zgłaszamy szereg zastrzeżeń do tego dokumentu.
W Poradniku Pracodawca twierdzi, że wdrożył system weryfikacji zwolnień lekarskich z uwagi na wzrostową tendencję absencji chorobowej w całym kraju i realizując wymagania ustawodawcy. Uważamy, że takie uzasadnienie nie jest prawdziwe i wprowadza pracowników w błąd. Przepisy obowiązujące w tym zakresie nie zmieniły się i dają pracodawcy jako płatnikowi składek prawo, a nie nakładają obowiązek kontroli poprawności wykorzystywania zwolnień lekarskich. Natomiast sformułowanie, że pracodawca realizuje wymagania ustawodawcy sugeruje, że pracodawca (i wynajęta przez niego firma) działają na takich zasadach, jak organy władzy publicznej, co jest mylące dla pracowników.

Infromacja po spotkaniu z kierownictwem firmy w dniu 25.09.2017r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!
25 września 2017 roku odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy.
Podczas spotkania strona pracodawcy podniosła tematy dotyczące:
1. Nie zamieszczenia na naszej stronie internetowej pisma Dyrektora fabryki, które było odpowiedzią na pismo przekazane przez Zakładową Organizację Związkową do pracodawcy 18 sierpnia 2017 roku.
2. Wniosek pracodawcy o zmianę osoby wybranej w wyborach powszechnych na funkcję wydziałowego społecznego inspektora pracy (SIP).
3. Przekazanie informacji o potrzebie (wg pracodawcy) wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w BSPZ, czyli możliwość rozliczenia czasu pracy w skali roku a nie jak obecnie w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.
Ze strony Zakładowej Organizacji Związkowej na spotkaniu powróciliśmy do rozmów na tematy dotyczące:

ROZKŁAD CZASU PRACY

włącz .

Tworzenie rozkładów czasu pracy

Od dnia 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy mają obowiązek tworzyć rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy). Zgodnie z nowymi przepisami rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc.

Czym jest rozkład czasu pracy?