Krajowy Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Związku

włącz .

          „Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, jesteś człowiekiem" - te słowa Patrona „Solidarności" bł. ks. Popiełuszki. Aż człowiekiem" były mottem XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność", który obradował 8-9 października w Bielsku-Białej. Delegaci dokonali wyboru władz krajowych Związku oraz przyjęli uchwały wyznaczające kierunek działań na kadencję 2014-2018.

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych.

włącz .

Po wnikliwej analizie przepisów związanych z naliczaniem nadgodzin i zasięgnięciu opinii kilku prawników stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań jest tożsame ze stanowiskiem Pracodawcy. Mianowicie przepisy prawa jak i komentarze prawne wskazują jednoznacznie na fakt wliczania do nadgodzin dwóch elementów:

  1. „normalnego” wynagrodzenia, które obejmuje zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak również inne składniki wynagrodzenia o charakterze stałym np. dodatek funkcyjny liderów, mistrzów, koordynatorów.
  2. dodatku, który może wynosić 50% lub 100%.

Ubezpieczenie w Warcie startuje od 01.11.2014r pod warunkiem...

włącz .

          Informujemy, wszystkich pracowników BSPZ chętnych do skorzystania z oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta, iż z powodu zebrania niewystarczającej ilości deklaracji przystąpienia do polisy ubezpieczenia grupowego tj. 250 pracowników, ubezpieczenie nie wejdzie w życie z dniem 01.10.2014r. W związku z powyższym termin wejścia w życie ubezpieczenia grupowego firmy Warta został przesunięty o jeden miesiąc tj. 01.11.2014r. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych pracowników o jak najszybsze złożenie deklaracji do Komisji Zakładowej lub Delegatów. Przypominamy, że ubezpieczenie nie jest objęte żadną karencją. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Warty TUTAJ.

Ubezpieczenie Grupowe WARTA

włącz .

          Zapraszamy wszystkich pracowników zatrudnionych przez firmę Bridgestone Poznań Sp. z o.o. do zapoznania się z atrakcyjną ofertą ubezpieczenia grupowego firmy WARTA. Ubezpieczenie wejdzie w życie z dniem 01.10.2014r. gdy do 25 września 2014r. znajdzie się minimum 250 pracowników chętnych aby skorzystać z oferty.
Szczegóły oferty w komisji zakładowej oraz u delegatów. ULOTKA TUTAJ.

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

włącz .

7 lipca br., odbyło się pierwsze robocze spotkanie wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, podczas którego odbyły się wybory na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

W wyniku wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy został Paweł Marciniak. Zmienił się również skład Zakładowej Komisji BHP. Obecnie w skład Zakładowej Komisji BHP jako przedstawiciele pracowników weszli:

1. Paweł Marciniak – wiceprzewodniczący Komisji BHP
2. Dawid Jasiński
3. Robert Pogorzelski