W sądzie

Sądy, Sądy i Sąd

włącz .

          Dawno nie pisaliśmy o sprawie tzw. „grafiku”. Z jednej strony nie chcieliśmy przekazywać Wam niepotwierdzonych, opartych na domniemaniach informacji, z drugiej fakty jakie mieliśmy powiedzmy szczerze nie napawały optymizmem. Na pewno już czas w jakim toczy się sprawa jest trudny do zaakceptowania (15 m-cy), lecz przyspieszenie procesu  niestety nie jest w naszej gestii. Sam wyrok (niekorzystny) pierwszej instancji dał nam do zrozumienia, że sprawa nie zakończy się łatwo, szybko i przyjemnie. Ale jak pokazuję życie , nie takie mury  jesteśmy w stanie pokonać. Zdarzenia jakie miały miejsce w tzw. międzyczasie również nie wróżyły świetlanej przyszłości. Jak już wielu z Was słyszało problemy powstały z momentem złożenia apelacji w Sądzie drugiej instancji.

Sprawa w sądzie nadal w toku

włącz .

          24.02.2012 mogliśmy przeczytać informację jaka pojawiła się na mistrzówkach w naszej firmie:

          "Otrzymaliśmy informację, że w dniu 20 lutego b.r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy Wydział VI Pracy w Poznaniu (2-ga instancja) odrzucił apelację z powództwa naszego pracownika w sprawie o zapłatę godzin nadliczbowych z tytułu dnia wolnego (tzw. sprawa nieprawidłowego kalendarza pracy)."

Chcielibyśmy wyjaśnić kilka niejasności, które wyniknęły z tej informacji.

APELACJA

włącz .

W dniu 09.11.11 pełnomocnik Marcina Steinke złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu apelację od wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald-Jeżyce.O terminie rozprawy powiadomimy w osobnym komunikacie zaraz po otrzymaniu zawiadomienia z sądu.

Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu

włącz .

W dniu 27 września 2011r odbyło się ogłoszenie wyroku przed Sądem Rejonowym w Poznaniu w sprawie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za lata 2008-2010. Sąd tej instancji oddalił pozew, nie zgadzając się z interpretacją doby pracowniczej Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Sądu Okręgowego w Łodzi.

W ciągu siedmiu dni będzie złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Poznaniu o pisemne uzasadnienie wyroku, po czym zostanie złożona apeleacja do Sądu wyższej instancji.

Druga rozprawa 13.09.2011

włącz .

W dniu 13 września 2011 r. odbyła się druga rozprawa przed Sądem Rejonowym w Poznaniu pomiędzy Marcinem Steinke, a firmą Bridgestone Poznań w sprawie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za lata 2008-2010.
Pełnomocnik Marcina Steinke przekazał pismo procesowe zawierające uzupełnienie uzasadnienia pozwu. Po wysłuchaniu obydwu stron Sąd zamknął rozprawę, co oznacza, że w postępowaniu przed Sądem nie będą już podejmowane żadne czynności procesowe.  
Ogłoszenie wyroku nastąpi w dniu 27 września 2011 r. o godz. 8.50.