Pisma do pracowników

XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy

włącz .

Każdego roku, w trzecią sobotę i niedzielę września, odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (kapelana i obecnie patrona NSZZ Solidarność) dla robotników Huty „Warszawa”. Rok później, uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski i modlili się w uroczystej Mszy. św. o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.
W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XXXV Pielgrzymce Ludzi Pracy, która odbędzie się 17.09.2017r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do przewodniczącego Zbigniewa Adamczaka tel. 516-104-453 do 05-09-2017r. Transport na pielgrzymkę będzie zorganizowany.

Pracodawca nie ma prawa bez pisemnej zgody pracownika bilansować wzajemnych należności...

włącz .

Jeżeli Pracodawca – niezależnie od przyczyn tego zdarzenia – wypłacił pracownikowi zbyt wysokie lub nienależne wynagrodzenie za pracę, to ma prawo domagać się od pracownika zwrotu tego wynagrodzenia, ale nie ma prawa dokonać potrącenia takiej należności z bieżącego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w każdym miesiącu kalendarzowym.
Taki brak uprawnienia po stronie pracodawcy wynika z treści art. 87 § 1 Kodeksu pracy, zawierającego zamknięty katalog należności, które pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Są to: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Zmiany w programie premiowym

włącz .

Komisja Zakładowa 12 lipca br. zakończyła pracę nad zmianami dotyczącymi przepisów wewnętrznych odnośnie tzw. Programu Premiowego. Najbardziej znaczącą zmianą systemu jest zmniejszenie okresu trwania Programu dla Pracowników, których on objął. Dotychczas po „wejściu” w Program dany Pracownik ponosił skutki absencji przez kolejne dwa miesiące od zaistnienia incydentów. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. 1 sierpnia 2017r. obecny system będzie działał tylko w miesiącu wystąpienia incydentów. Dodatkowo został usunięty zapis, który umożliwiał nie wypłacenie premii RS jeśli pracownik korzystał ze zwolnienia L4 w dni kiedy nie miał świadczyć pracy, czyli w R-ki.
Kolejną istotną zmianą jest kwestia Urlopu na Żądanie.

Rozkład autobusów na piknik solidarności 2017

włącz .

Rozklad autobusow na piknik 17.07.2017

Piknik Solidarności 2017

włącz .

 

Piknik dla Solidarnych Pracowników firmy Bridgestone Poznań

W dniu 17 lipca 2017r. na terenie Pola Piknikowego „MaltaSki” w Poznaniu od godz. 15:00 do 20:00 odbędzie się spotkanie pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność (bez osób towarzyszących). Przy okazji spotkania będzie zorganizowany grill.