Pisma do pracowników

SPOTKANIE STRON W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI POROZUMIENIA c.d.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 28 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołów negocjacyjnych w celu ustalenia treści zawartego porozumienia. Czas spotkania był nie określony aby była możliwość omówienia całego porozumienia. Wszystkie szczegóły zostały ustalone i spotkanie zakończyło się podpisaniem dokumentu przez Stronę pracodawcy oraz Stronę związkową. Pod treścią porozumienia podpis musi jeszcze złożyć Mediator, co nastąpi zaraz po świętach i wówczas będzie przekazane do Waszej wiadomości.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

SPOTKANIE STRON W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI POROZUMIENIA

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 26 marca 2018 roku odbyło się spotkanie zespołów negocjacyjnych dotyczące ustalenia treści zawartego porozumienia. Spotkanie miało z góry założone ramy czasowe w związku z tym nie było możliwości omówienia całego porozumienia. Kolejne spotkanie umówione jest na środę 28 marca br. godz. 9:00, którego założeniem jest zakończenie procesu ustalania szczegółów porozumienia. Następnym krokiem będzie podpisanie przez trzy strony treści porozumienia, czyli przedstawicieli Związku Zawodowego, Pracodawcy i na końcu Mediatora, wówczas zgodnie z literą prawa zostanie zakończony trwający spór zbiorowy.
Kolejne informacje 28 marca 2018, po zakończonym spotkaniu.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

Trwają prace nad porozumieniem na lata 2018-2020

włącz .

Informujemy, że wstępnie ustalony termin podpisania porozumienia na 19.03.2018r. został przesunięty na 26.03.2018r. ze względu na obszerny zakres prac nad szczegółami jego treści. O dalszych etapach będziemy informować.

Mediacje - II runda 16.02.2018r.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!!!

19 lutego 2018 roku obyło się spotkanie negocjacyjne – II runda mediacji.

Strony w obecności mediatora podsumowały swoje propozycje, które były omawiane na spotkaniach roboczych. Mediator na koniec spotkania poprosił strony o zachowanie poufności i wstrzemięźliwości w przekazywaniu informacji.

Informacja Komisji Wyborczej. Wybory delegatów na ZZD 2018-2022.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

16 lutego 2018 roku zakończyły się wybory delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów (ZZD) NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań na kadencję 2018 – 2022. Według przyjętego klucza wyborczego w Okręgu I było 16 miejsc mandatowych na 15 zgłoszonych kandydatów. W Okręgu II było 18 miejsc mandatowych i zgłoszono 18 kandydatów. Komisje podliczyły ilość członków biorących udział w wyborach i uznały ich ważność w obu okręgach wyborczych (minimum połowa uprawnionych do głosowania). Następie komisje policzyły głosy oddane na poszczególnych kandydatów – warunek: ponad połowa głosów ważnych oddanych na kandydata. W wyniku przeprowadzonych wyborów wszyscy kandydaci otrzymali mandat delegata ZZD na kadencję 2018 – 2022.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 7 marca 2018 roku w siedzibie Zarządu Regionu „Solidarność” Wielkopolska odbędzie się ZZD podczas, którego delegaci wybiorą przewodniczącego Komisji Zakładowej, członków Komisji Zakładowej, członków Komisji Rewizyjnej, delegatów na WZD (walne zebranie delegatów) Regionu „S” Wielkopolska oraz delegatów do Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego.

Wszystkim kandydatom gratulujemy i życzymy sukcesów oraz wytrwałości w działalności związkowej.