Grupowe Ubezpieczenie PZU - zmiana warunków

włącz .

Informujemy, że od 1 maja 2017 roku ulegają zmianie warunki ubezpieczenia dla członków NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

W związku z tym wszyscy członkowie związku, proszeni są o zgłoszenie się do biura ZZ (biurowiec, 1 piętro, pokój 133) w celu podpisania nowej deklaracji do 27 kwietnia br. Brak podpisu na nowej deklaracji wyklucza możliwość wypłacenia świadczeń po 1 maja 2017 roku.

Koszt składek na ubezpieczenie pokrywany jest z budżetu Organizacji Związkowej.

Warunki Polisy TUTAJ.

Informacja po spotkaniu z pracodwacą w dniu 14.04.2017r

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!
Nadal toczą się rozmowy dotyczące tematów po pikietowych w tym ścieżki rozwoju pracowników BSPZ oraz dodatku motywacyjnego, którego wysokość będzie zależeć od stażu pracy. Na chwilę obecną uzdrowiona została sytuacja dotycząca pracowników nowozatrudnionych, którzy po zakończeniu okresu próbnego (jeśli podpisują kolejną umowę o pracę) otrzymają zmianę zaszeregowania o poziom wyżej w tabeli wynagrodzeń.
Po przedstawieniu pracodawcy propozycji dodatku motywacyjnego oraz wskazania źródła jego finansowania strona pracodawcy analizuje możliwości wprowadzenia takiego składnika wynagrodzenia oraz jego wysokość.
Kolejne najbliższe spotkanie odbędzie się 24.04.2017r.

Życzenia Wielkanocne

włącz .

wielkanoc2017

Informacja po spotkaniu z pracodwacą w dniu 24.02.2017r

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

24 lutego 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie na którym kontynuowane były rozmowy dotyczące postulatów przedstawionych pracodawcy podczas pikiety 27 stycznia br.

W kwestii zapisu w Regulaminie Wynagradzania w Załączniku F, który dotyczy premii RS doszliśmy do porozumienia. Uzgodniliśmy, że w § 3.pkt.1 na stałe usunięty będzie zapis, który obecnie umożliwiał dowolność interpretacji zasad przyznawania tej premii. Jak wiadomo dotychczasowy zapis budził dużo kontrowersji właśnie przez możliwość dowolnej interpretacji. Strony zobowiązały się dołożyć starań aby wypracować nowe zasady w programie premiowym w ramach prac zespołu Denisson.

Komunikat po spotkaniu z pracodawcą w dniu 08.02.2017r.

włącz .

W dniu 8 lutego 2017 odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowej Organizacji Związkowej „Solidarność”.
Celem spotkania było odniesienie się Pracodawcy do postulatów przedstawionych przez Organizację Związkową podczas pikiety w dniu 27 stycznia 2017 roku.
Obie strony wyraziły chęć porozumienia i współpracy. Spotkanie trwało ok. 2 godziny.
Ustalono następujące kwestie: